23948sdkhjf

Sweco renodlar industriverksamheten i Finland

Sweco avyttrar den finländska industriverksamhetens enhet för maskintekniska konsulttjänster. Enheten består av 130 personer och förvärvas av Engineering Office Comatec Oy.
Sweco renodlar industriverksamheten i Finland

Sweco avyttrar den finländska industriverksamhetens enhet för maskintekniska konsulttjänster. Enheten består av 130 personer och förvärvas av Engineering Office Comatec Oy.

Syftet med avyttringen är att renodla industriverksamhetens tjänsteutbud och fokusera på kärnverksamheterna inom investerings- och utvecklingsprojekt samt produktutveckling.

Enheten för maskintekniska konsulttjänster omsatte under 2007 9,4 miljoner euro. Comatec övertar verksamheten den 31 augusti 2008.

Swecos industriverksamhet omfattar efter avyttringen ca 1 000 konsulter som erbjuder kvalificerade konsulttjänster till kunder över hela världen, främst inom kemisk industri, massa- och pappersindustri, energiindustri, gruvindustri, elektronikindustri, tillverkningsindustri och marinindustri.

För närmare information kontakta:
Kari Harsunen, vd, Sweco Industry, +358 50 364 0022
Aulis Asikainen, vd, Engineering Office Comatec, +358 400 504 021

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 400 anställda i tio länder och omsatte 2007 cirka 4,6 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är medlem på OMX Nordiska Börs i Stockholm.
Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juni 2008 kl 09:00.
Pressmeddelande


Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078