23948sdkhjf

Alstom skruvar upp förväntningarna i sina prognoser

Alstom skruvar upp förväntningarna i sina prognoser efter ett utmärkt finansiellt år 2007/2008. Rekordstark efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat!
Alstom har offentliggjort rapporten för helåret 2007/2008 (1 april-31 mars). Resultatet visar att gruppen gör en nettovinst för helåret på 852 miljoner €, med ett mycket bra kassaflöde på 1,635 miljoner €. Alstom kommer att föreslå en utdelning till aktieägarna på 1,6 € per aktie, vilket är en dubblering jämfört med föregående år.

• Orderstocken uppgår till 39,2 miljarder €, en ökning med 21%
• Orderingången uppgår till 23,5 miljarder €, en ökning med 23%
• Fakturering uppgår till 16,9 miljarder €, en ökning med 19%
• Rörelseresultatet uppgår till 1,3 miljarder €, en ökning med 35%
• Rörelsemarginalen uppgår till 7.7 %, en ökning jämfört med föregående års 6.7 %
• Nettoresultatet uppgår till 852 miljoner €, en ökning med 56% jämfört med tidigare års 547 miljoner €
• Kassaflödet uppgår till 1,635 miljoner €, en ökning med 119% jämfört med föregående års 745 miljoner €
Samtliga siffror är justerade för jämförbarhet mellan åren.

Patrick Kron, CEO för Alstom-koncernen säger i en kommentar:
“Det finansiella året 2007/2008 karaktäriseras av en rekordhög försäljning inom såväl Kraft- som Transportverksamheterna, vilket ytterligare stärker vår goda position på den växande infrastrukturmarknaden. Den markanta ökningen av den fakturerade försäljningen, den påtagliga förbättringen av våra prestationer och de höga kassaflödesnivåerna är alla resultat av vår framgångsrika tillväxtstrategi. Den dramatiska ökningen av vårt nettoresultat ger oss också möjligheten att rekommendera en fördubblad utdelning till våra aktieägare. Nivån och kvaliteten på vår orderstock, i kombination med fortsatt fokus på genomförandet av våra projekt, ger oss modet att se över och skriva upp den förväntade rörelsemarginalen inför mars 2010 till omkring 9 procent. För att stötta denna positiva trend kommer koncernen fortsätta arbetet med att rekrytera de talanger vi behöver, och våra satsningar på forskning och utveckling ska även fortsättningsvis vara steget före och våra investeringar ska bidra till att öka vår kapacitet ytterligare.”

Pressmeddelande från Alstom


Alstom är en världsledande leverantör av infrastruktur för energi och transport, som kännetecknas av stark innovationskraft och miljövänlig teknologi. Alstom
levererar omfattande projekt, produkter och service för kraftverk runt om i världen, oberoende av kraftkälla. Alstom levererar världens snabbaste tåg och ett av
världens mest utnyttjade tunnelbanesystem, helt automatiserat. Alstom har 69.000 anställda i 70 länder. I Sverige har vi anor sedan 1890-talet. Några svenska
referenser är uppgraderingen av Ringhals och SLs nya pendeltåg. I Sverige arbetar 1300 personer med alla typer av elproduktionsanläggningar, rökgasrening,
leveranser av tåg och underhåll av SJs dubbeldäckare. Huvudorter för Alstom i Sverige är Norrköping, Stockholm, Västerås och Växjö.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.093