23948sdkhjf

Autoadapt förvärvar finländska Turvax

Autoadapt förvärvar finländska Turvax – och förstärker sin ställning som Europas största företag på en snabbt växande marknad – fordonsanpassning för människor med funktionsnedsättning och äldre.
På en snabbt växande marknad – fordonsanpassning för människor med funktionsnedsättning och äldre – har västsvenska Autoadapt redan tidigare haft en ledande position. Nu förstärker Autoadapt sin produktbredd, sitt distributionsnät och sin tekniska kunskapsbas genom förvärvet av rörelsen i det finska företaget Turvax Oy .

Därmed befäster Autoadapt sin ställning som Europas största tillverkare inom området ”Anpassning av fordon till äldre och funktionsnedsattas behov”.

Bilanpassningsbranschen har under de senaste åren genomgått drastiska förändringar.
Vice VD Peter Wahlsten på Autoadapt summerar:
– Teknikutvecklingen har varit mycket snabb samtidigt som marknaden växer. Autoadapt har under en tioårsperiod vuxit till Europas största företag i branschen Idag går c:a 90 procent av tillverkningen på export.

– Turvax har en kultur och historia som stämmer mycket väl överens med vår egen. Marknadsposition och storlek harmonierar bra med vår strategi för och nu utvidgar vi vårt geografiska verksamhetsområde som planerat genom förvärvet av rörelsen i Turvax, som redan har ett inarbetat återförsäljarnät i stora delar av världen, säger Peter Wahlsten.

Förvärvet skapar en stark plattform för att möta den ökande konkurrensen på en expanderande global marknad, vilken idag domineras av stora amerikanska tillverkare.
Förvärvet av rörelsen i Turvax Oy markerar en tillväxtsambition och vidareutveckling av Autoadapt–koncernen och ger förutsättningar för ytterligare framtida expansion. Produktionen kommer att ske i Stenkullen, dit idag all produktion är koncentrerad, på sikt kan detta generera fler arbetstillfällen.

– Vi arbetar ständigt för att stärka vår position på marknaden, säger Peter Wahlsten, vVD på Autoadapt. Det här förvärvet ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi och breddar vår kompetens och vårt produktprogram ytterligare.

Turvax Oy är kända som tillverkare av Menox handreglage för gas/broms och grundades 1996. År av produktutveckling och kundsamverkan har givit Menox handmanövrerade gas-/bromsreglage och övriga föraranpassningsprodukter en tongivande roll på marknaden och ett stort förtroende bland användarna.

– Turvax övriga föraranpassningsprodukter som t.ex. Menox rattspinnare (Steering Knobs), pedal för vänstergas (Left foot accelerator) och pedalförhöjning (Pedal Extension), kompletterar Autoadapts produktportfölj på ett mycket intressant sätt, berättar Peter Wahlsten.

Turvax Oy, har efter ett mångårigt samarbete med Autoadapt, tagit initiativet till affären.
Juha Paananen, VD Turvax Oy konstaterar:
– Affären visar på en del av de värden som skapats i Turvax under åren, och jag bedömer att Autoadapt är en utmärkt partner att förvalta dessa värden framöver. Detta öppnar nya affärsmöjligheter och stärker Europa i den hårdnande internationella konkurrensen.

Turvax Oy, med Juha Paananen som fortsatt ägare, går stärkt ur affären med Autoadapt AB och kommer framgent att koncentrera verksamheten på utvecklingsarbete gällande teknologiskt avancerade föraranpassningsprodukter.

– Autoadapt och Turvax kommer att arbeta tillsammans i ett flertal utvecklingsprojekt. Det ser riktigt spännande ut, och båda parter ser fram emot att ta fram nya lösningar som kan hjälpa människor med funktionsnedsättning att köra bil, avslutar vVD Peter Wahlsten på Autoadapt.

Pressmeddelande från Autoadapt
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.093