23948sdkhjf

Utvecklingsprojekt för ökad användning av lätta material

Nu drar Aluminiumriket Sverige igång två stora utvecklingsprojekt: Det första handlar om hur aluminiumanvändning kan öka i tunga fordon. Det andra handlar om limning och tejpning som ett verktyg för vikteffektiva konstruktioner.
Projekten är en del av en större satsning, gemensamt mellan Aluminiumriket Sverige, Sideum Innovation, klustret Tunga fordon och Växjö universitet. Utöver aluminium handlar projekten om trä, tunga fordon och att skapa modell för idéutveckling över branschgränserna.
– Projekten drivs också i samarbete med våra medlemsföretag. Vi kommer nu att börja rekrytera medarbetare till projekten, säger Håkan Jalling, vd för Aluminiumriket Sverige.

Det två projekt som rör Aluminiumriket Sverige kan sammanfattas i begreppet "Lätta material i nya tillämpningar".
Användningen av aluminium i tunga fordon har ökat kraftigt de senaste åren. Det gäller till exempel i fartyg, tåg och lastbilar. Fortfarande finns mycket mer att göra.
– I projektet som gäller aluminiumanvändning för tunga fordon medverkar företag som redan är leverantör av aluminium och system till fordonsindustrin. Det kan både handla om att minska totalvikten men också om att skapa en optimal viktfördelning hos fordonen, berättar Håkan Jalling.

Projektet som handlar om limning och tejpning som ett verktyg för vikteffektiva konstruktionen har i första hand som mål att med hjälp av fallstudier bygga upp kunskap i företagen.
– Det är sedan viktigt att vi lyckas sprida dessa kunskaper till våra medlemmar och deras kunder, säger Håkan Jalling.
Erfarenheter utomlands visar att det är möjligt att minska vikten med upp till 30 procent genom att ersätta konventionella metoder med limning.
– Projekten löper över tre år med start nu. De finansieras i samverkan mellan Regionförbundet i södra Småland EU:s regionala strukturfond, Växjö universitet och näringslivet, säger Håkan Jalling.
Projektet handlar om cirka två miljoner kronor under år 2008 - 2010.

www.aluminiumriket.com

Källa: Pressmeddelande från Aluminiumriket

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.095