23948sdkhjf

Atlas Copco blir delägare i indiska borrtekniksföretag

Stockholm den 10 april 2008: Atlas Copco (India) Ltd har undertecknat ett avtal om att förvärva 25% av Focus Rocbit Pvt Ltd och Prisma Roctools Pvt Ltd i Indien, i syfte att stärka bolagets position på marknaden för borrkronor och hammare.
Focus Rocbit Pvt Ltd tillverkar borrkronor för rotationsborrning och Prisma Roctools Pvt Ltd borrkronor och hammare för sänkborrning. De privatägda bolagen, som till största del har samma ägare, har en samlad årsomsättning på cirka MSEK 65 och 114 anställda. De största marknaderna är Indien, Australien, Sydafrika och USA. Huvudkontoren och fabrikerna ligger i Hyderabad, Indien.

”Förvärven utökar vårt sortiment med konkurrenskraftiga produkter för Indien och andra utvalda marknader”, säger Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik. ”De kommer också möjliggöra en fortsatt utveckling och tillväxt av vår verksamhet inom bergborrning, så att vi kan dra nytta av tillväxten inom gruv-, anläggnings- och brunnsborrningssektorn.”

Bolagen kommer att vara samriskbolag som ägs inom divisionen Atlas Copco Secoroc. Atlas Copco har en option på att köpa resterande andelar i båda bolagen.

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig¬göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentlig¬görande den 10 april 2008, kl 15:30.

För ytterligare information kontakta:
Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik
08 743 8314 eller 070 417 8502
Love Liman, tf presschef
08 743 8060 eller 073 231 8060

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med 135 års erfarenhet, bedriver Atlas Copco utveckling för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen fler än 160 marknader globalt. Under 2007 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 63 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com .

Atlas Copco Secoroc är en division inom Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför bergborrverktyg globalt. Produkterna används för bergbrytning inom gruv- och anläggningsindustrin både under och ovan jord. Divisionens huvudkontor ligger i Fagersta i Sverige med produktion på sex kontinenter.

Pressmeddelande från Atlas Copco
www.atlascopco.se
Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.096