23948sdkhjf

Får de svenska industriarbetarna för mycket i lön?

Trots att lönerna ökar i snabb takt i många länder, är de svenska industriarbetarnas löner bland de högsta i världen. Detta framgår av följande pressmedelande från LO.
Lönerna i Sverige är bland de högsta i världen även om Sverige inte längre kvalar in bland topp tio. De senaste sex åren har lönerna i Sverige ökat något mindre än i flertalet andra länder. Reallönerna (nominell löneökning minus inflation) har dock ökat mer i Sverige än i de flesta andra länder. Vad gäller hela arbetskostnaden (lön och arbetsgivaravgifter) så ligger dock Sverige alltjämt i den absoluta världstoppen.
Detta visar en studie som LO gjort av löner och arbetskostnader för industriarbetare i 34 olika länder år 2000-2006.

Lönekostnad
Lönekostnaden per timme för en industriarbetare i Sverige är 157 kronor. Det är betydligt lägre än i många andra länder i framförallt norra Europa men samtidigt klart över genomsnittet för hela Europa som är 134 kronor. Genomsnittet för Europa dras ner betydligt av de låga lönekostnaderna i Östeuropa, bland annat Polen och Ungern.

De lägsta lönerna finns dock i fattiga länder i Asien och Sydamerika. Lägst är lönerna i Sri Lanka där lönekostnaden för en industriarbetare endast är 3 kronor och 50 öre i timmen. Det motsvarar 2,2 procent av lönekostnaden i Sverige.

Löneutveckling 2000-2006
I Sverige ökade lönekostnaden för industriarbetare med 21 procent år 2000-2006. Det innebär att lönerna ökat mindre i Sverige än i de flesta andra länder. Lönerna har dock ökat mer i Sverige än i flera av våra grannländer, exempelvis Danmark och Tyskland.

Mest har lönerna ökat i Ungern och Syd Korea, 77 respektive 72 procent, men även i låglöneländerna Sri Lanka och Mexiko har lönerna ökat relativt mycket.

Minst har lönerna ökat i Japan och Hong Kong. I Japan har lönerna till och med minskat med två procent.

Real löneutveckling 2000-2006
Den reala löneutvecklingen visar hur mycket av den nominella löneökningen som blir kvar när inflationen räknats bort. I Sverige ökade reallönen för industriarbetare med tio procent år 2000-2006. Det vill säga att knappt hälften av den 21 procent stora nominella löneökningen enligt ovan blev kvar efter att inflationen räknats bort.

Även i de flesta andra länder har lönerna ökat betydligt mindre realt än nominellt. Inte minst gäller det Sri Lanka där inflationen ökat mer än vad lönerna ökat med följden att reallönerna minskat med två procent

Också i bland annat Tyskland, USA och Kanada har den reala löneutvecklingen bara blivit några enstaka procent trots nominella löneökningar på mellan 12-19 procent.

I några länder har reallönerna ökat kraftigt. Mest ökade reallönerna i Syd Korea och Ungern, 42 respektive 35 procent. Dagens låga löner i dessa länder ökar alltså i rask takt såväl nominellt som realt och närmar lönerna i Sverige.

Källa: Pressmedelande från LO

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.063