23948sdkhjf

B&B TOOLS förvärvar industriåterförsäljare i västra Finland

B&B TOOLS har förvärvat 100% av aktierna i P.M.S. Group Oy. P.M.S. Group är en leverantör av arbetsplatsutrustning, verktyg, personlig skyddsutrustning och andra industri-förnödenheter till industrisektorn i Helsingfors och Salo området.
P.M.S. Group omsätter cirka 20 MSEK per år och har 6 anställda."Förvärvet av P.M.S. Group stärker vår position på
industrimarknaden i Helsingfors", säger Johan Falk, vVD i B&B TOOLS. "Det är ett väletablerat företag med spetskompetens och goda möjligheter till vidare utveckling av verksamheten."

Tillträde skedde den 1 april 2008 i samband med att avtal om aktieöverlåtelse undertecknades. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på B&B TOOLS resultat per aktie från tillträdet.

Stockholm den 2 april 2008

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Johan Falk, vVD, B&B TOOLS AB, telefon 08-660 10 30
Mats Karlqvist, Direktör - Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32


B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter över 9 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 3 200 anställda.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument
eller krav ställda i noteringsavtal.

Källa: Pressmeddelande från B&B TOOLS AB

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.094