23948sdkhjf

Vindkraft för 750 miljoner

Stena Renewable Energy AB har tecknat avtal om etablering av vindkraft med fyra markägare kring Hjortseryd i Ljungby kommun och planerar för en investering på 750 miljoner kronor. Bolaget har haft inledande samråd med länsstyrelsen om projektet och inleder nu en dialog med kommunen om möjligheterna till investeringar i kommunen.
– Kommunen vill gärna ta tillvara den goda vindresurs som finns i kommunen. Vi uppfattar Stena som en seriös och långsiktig investerare, säger Carina Bengtsson kommunalråd i Ljungby kommun.

Området präglas idag av storskaligt skogsbruk och långa avstånd mellan boende. En vindkraftsetablering kommer att ge markägarna nya möjligheter till avkastning på sin mark, som inte påverkar den nuvarande verksamheten.

– Området kring Hjortseryd har bland de bästa vindresurserna i Södra Sverige och våra inledande studier visar på få motstående riksintressen. Stena ger markägarna den trygghet de behöver i vidareutvecklingen av projektet och vi kan med vår organisation möta myndigheternas högt ställda krav, säger Göran Danielsson, VD på Stena Renewable Energy.

Stena Renewable Energy kommer nu att inleda en process för att söka tillstånd enligt Plan- och bygglagen samt Miljöbalken. Storlek och utformning av vindkraftsparken ska diskuteras med myndigheter och närboende, närmast i ett inledande samrådsmöte med närboende och andra intressenter. Om allt går som planerat kan anläggningen stå klar som tidigast sent 2009.

Information om projektet finns på www.stenarenewable.com

För mer information kontakta:

Göran Danielsson, VD, Stena Renewable Energy AB
0707 75 85 47 goran.danielsson@stena.com

Carina Bengtsson, kommunalråd Ljungby kommun
0733 73 9113 carina.bengtsson@ljungby.se

Stena Renewable Energy AB är ett bolag i Stena Sfären som är aktiva inom återvinning, färjelinjer, offshore, rederi, fastigheter och finans. Stena Renewable Energy AB är en långsiktig investerare inom förnyelsebar energi. Vi kommer under de närmaste åren etablera 200 vindkraftverk i södra Sverige, vilket sammantaget kommer att möjliggöra minskade koldioxidutsläpp motsvarande 500,000 bilar.

Källa: Stena Renewable Energy AB

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.156