23948sdkhjf

BE Group stärker sin finansiella ställning

Bolaget genomför en företrädesemission om cirka 160 MSEK.
För att stärka BE Group:s finansiella ställning har företagets styrelse beslutat att, under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande, genomföra en företrädesemission om cirka 160 MSEK, vilket kommer att medföra att bolaget tillförs netto minst 150 MSEK. Emissionslikviden ska användas till att stärka BE Group:s finansiella ställning och reducera bolagets skuldsättning genom amortering av lån, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Tidigare åtgärder
Efterfrågan på BE Group:s produkter sjönk kraftigt i slutet av 2012 och den svaga marknaden fortsatte under 2013. Under 2013 genomfördes därför ett antal förändringar av koncernorganisationen med syfte att renodla verksamheten och öka marknadsfokus på kärnverksamheterna i Sverige och Finland.

Under 2013 genomfördes också kostnadsminskningar och ytterligare effektiviseringar inom koncernens verksamheter Åtgärderna resulterade i en minskning av personalen med cirka 140 heltidstjänster i Sverige och Finland och de totala åtgärderna innebar en årlig kostnadsreduktion på cirka 65 MSEK.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078