23948sdkhjf

Svenska företag flyttar sin verksamhet utomlands

Tretton procent av de svenska företagen har flyttat verksamhet utomlands.
Under perioden 2009–2011 har 13 procent av företagen med mer än 100 anställda flyttat verksamhet utomlands. För både industrin och bygg- och tjänstesektorn är det stödverksamhet som flyttats utomlands i störst utsträckning, enligt ett pressmeddelande från SCB.

6200 jobb har förlorats
I Sverige har ca 6 200 jobb förlorats på grund av flytt av verksamhet utomlands mellan åren 2009 och 2011. Det som är intressant att se är att bygg- och tjänstesektorn har förlorat fler jobb, cirka 3 700 jobb, än industrin. Detta kan ses som ett trendskifte gällande flytt av verksamhet till utlandet i Sverige.

Stödverksamheter flyttas
Det totala antalet företag som hade mer än 100 anställda 2009 var 2 332 stycken. Av dessa hade 308 företag, eller ca 13 procent, flyttat någon eller flera delar av sin verksamhet utomlands. För både industrin och bygg- och tjänstesektorn är det stödverksamheten som flyttats utomlands i störst utsträckning under perioden. Inom tjänstesektorn har cirka 80 procent av företagen som flyttat verksamhet utomlands flyttat stödverksamhet. För industrin är motsvarande uppgift cirka 70 procent. Detta är ett tydligt skifte mot hur det såg ut under åren 2001–2006 då kärnverksamheten var den verksamhet som i störst utsträckning flyttades utomlands.

Främst administrativa och ledningsfunktioner
Administrativa och ledningsfunktioner är den stödverksamhet som flyttats utomlands i störst utsträckning under perioden 2009–2011. Det gäller både för industrin samt bygg- och tjänstesektorn. Men även FoU tjänster som finns högt upp i värdekedjan har flyttats av cirka 30 procent av företagen som flyttat stödverksamhet. Det framgår även i denna studie att cirka 40 procent av de som flyttat stödverksamhet utomlands har flyttat informations- och kommunikationstjänster (IKT).

Vanligt med flytt till andra EU-länder
Under perioden 2009–2011 var det 78 procent av företagen som flyttade verksamhet utomlands som flyttade till ett annat EU land. En stor del av företagen som flyttat verksamhet flyttar även verksamhet till Asien. Indien dominerar med cirka 24 procent och Kina är nummer två med cirka 10 procent. Indien är vanligare som destination för företag inom bygg- och tjänstesektorn medan flytt till Kina är vanligare för industrin.

Då det gäller kärnverksamhet är det vanligast att flytta verksamhet till de forna öststaterna, EU-121. Nästan 40 procent av all flytt av kärnverksamhet går dit och enbart för industrin är motsvarande uppgift cirka 50 procent. För bygg- och tjänstesektorn är det vanligast att flytta kärnverksamhet till Indien. Nästan 30 procent av företagen som angett att de flyttat kärnverksamhet inom tjänstesektorn har flyttat verksamhet dit.

Flytta verksamhet inom koncernen
Enligt denna studie är det vanligast att flytta verksamhet inom koncernen. Av de företag som flyttat verksamhet har 86 procent av företagen flyttat verksamhet inom koncernen. Detta sticker ut i en europeisk jämförelse. Backsourcing är en term som mer exakt beskriver processen att föra verksamhet som tidigare flyttats tillbaks till det egna landet och företaget. I denna undersökning hade 69 företag, eller ca 3 procent, flyttat tillbaks någon del av sin verksamhet som tidigare flyttat utomlands.
Läs mer om: SCB
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.079