23948sdkhjf

Gränges i rampljuset för hållbarhetsarbete: "Ett bra kvitto"

Gränges har redan bockat av klimatintensitetsmålet för 2025 och bolaget finns med på  Financial Times lista över Europas klimatledare.

När Financial Times listar sin fjärde upplaga av Europas klimatledare finns Gränges med på listan – igen för andra året i rad.

Listan uppmärksammar företag som uppnått stora minskningar av utsläpp av växthusgaser men tittar också på faktorer som transparens och samarbete med hållbarhetsorganisationer.

– Det är ett kvitto på att det vi gör uppskattas och det är kul att Gränges uppmärksammas, men det är självklart viktigast för oss att vi bidrar på ett positivt sätt till våra kunder och till vår affär, säger Sofia Hedevåg, global hållbarhetschef på Gränges.

Vad är det ni gör rätt i ert hållbarhetsarbete?

– Vi har satt ambitiösa mål och vi har också levererat på våra mål. Vi har jobbat systematiskt med hållbarhet och har sedan 2017 årligen visat rätt bra framsteg, både på klimatsidan och inom andra hållbarhetsområden såsom återvinning och ansvarsfulla inköp, säger Sofia Hedevåg.

Bolaget anslöt sig 2022 till den globala plattformen SBTi (Science Based Targets initiative) vars syfte är att hjälpa företag att sätta och uppfylla klimatmål. SBTi har bland annat validerat att Gränges, i linje med Parisavtalets 1,5-gradersscenario, har ambitiösa och vetenskapligt baserade klimatmål till 2030 samt mål om nettonollutsläpp till 2040.

Gränges uppger också att man redan har nått klimatmålen för 2025 – bolaget minskade sin totala klimatintensitet med 30 procent på rullande 12-månadersbasis under Q1 2024 jämfört med 2017. Nyckeltalet total klimatintensitet avser alla utsläpp i scope 1, 2 och 3, det vill säga både direkta utsläpp från produktionen och indirekta utsläpp från företagets inköp av elektricitet och värme samt från inköpta metaller och andra delar i värdekedjan, i relation till volymen av förpackade produkter.

Vad kan andra företag lära sig av er?

– Vi var tidiga med att vara transparenta och faktabaserade när vi pratade om hållbarhet, bland annat började vi rapportera utsläpp från andra delar i värdekedjan redan 2017. Vi såg också tidigt till att följa ASI:s riktlinjer, en global organisation som verkar för hållbart aluminium. Vi var också tidiga med att inte bara deklarera vårt klimatavtryck som bolag utan också på produktnivå. Det tycker jag är viktigt, vi vill ju hela tiden hjälpa våra kunder att ställa om genom att tillhandahålla så hållbara och cirkulära produkter som möjligt.

Vad blir nästa hållbarhetsaspekt som ni är tidiga med?

– Vi har fortfarande en lång väg kvar på vår hållbarhetsresa. Vi har gjort mycket bra men vi har satt ett ambitiöst mål att nå nettonollutsläpp till 2040, och det är ju bara knappt 15 år kvar. Så vi jobbar hårt både med att ställa om vår egen verksamhet till hållbar energi och teknologi, och med partnerskap med våra kunder och leverantörer för att se till att de också ställer om och att vi tillsammans minskar klimatavtrycket i värdekedjan.

Vad består de främsta utmaningarna av?

– Det är både kopplat till att ställa om vår egen verksamhet men också till att våra primäraluminium-leverantörer lyckas ställa om sina verksamheter. Vi jobbar aktivt med att skapa partnerskap och på olika sätt hitta möjligheter att återvinna aluminium så att vi kan minska beroendet av det primära aluminiumet som är väldigt energiintensivt att framställa.

På listan som går att läsa här finns det totat 47 svenska företag med, däribland syns till exempel också SKF, Alfa Laval och Afry.

Gränges milstolpar för hållbarhet

2017  Började rapportera sina Scope 3-utsläpp 2017.

2019  Certifierade första valsnings- och återvinningsanläggningen mot ASI:s hållbarhetsstandarder.

2020  Lanserade de första produkterna med tredjepartsverifierade klimatavtryck

2022  Anslöt sig SBTi och lanserade nya hållbarhetsmål för 2030 och 2040

2023 Fick sina hållbarhetsmål validerade av SVTi

2023 Alla valsnings- och återvinningsanläggningen certifierade mot ASI:s hållbarhetsstandarder

2023 Nådde målet att ha 100 procent tredjepartsverifierade produkter

Källa: Gränges

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078