23948sdkhjf

Gruvstatistiken pekar uppåt – och handläggningen går snabbare

Gruvor väcker mycket intresse. Vi har tittat närmare på gruvstatistiken och talat med Bergmästaren. 

Bergsstaten under ledning av Bergmästaren handlägger ärenden om undersökningstillstånd, bearbetningskoncessioner och markanvisningar. Alla tre är viktiga steg på vägen mot att skapa en ny gruva. 

Ett undersökningstillstånd enligt minerallagen ger ensamrätt att kartlägga (prospektera) geologin inom det aktuella området med syfte att ta reda på om det finns en fyndighet,

Om prospekteringen leder till fynd av malm kan bolaget ansöka om en bearbetningskoncession. Genom beslutet om koncession avgörs vem som har rätt att utvinna de mineral som finns i området. Koncessionen ger dock inte någon rätt att påbörja verksamheten, för det krävs bland annat tillstånd enligt miljöbalken.

Sista steget är markanvisningen, då bestäms vilken mark som behövs för gruvan och gruvindustriområdet. Det bestäms också med vilken rätt, ägande- eller arrenderätt, marken ska upplåtas till koncessionsinnehavaren.

Vi kontaktar Bergmästaren Helena Kjellson för att höra mer om hur handläggningstiden ser ut för dessa ärenden. 

– För undersökningstillstånd har vi målsättningen att det inte ska ta längre tid än fyra månader och det håller vi med god marginal. Det tar oftast mindre än tre månader, säger Helena Kjellson till oss.

När det gäller markanvisning är målet att handläggningen ska ta max ett år.

– Vi är inte riktigt där än, men vi är väldigt nära.

Även för bearbetningskoncessioner är målet max ett års handläggningstid.

– Här har vi fortfarande några gamla ärenden som behöver klaras av, men det blir bättre och bättre.

För att korta handläggningstiderna ytterligare arbetar de bland annat med att ytterligare förbättra dialogen med länsstyrelserna. De lämnar nämligen viktiga yttranden när det gäller avvägningen enligt kapitel tre och fyra i miljöbalken. 

Den som tittar på statistiken över undersökningstillstånd ser att dessa varierar något över tid.

– År 2022 hade vi all time low. Under 2023 mer än fördubblades antalet undersökningstillstånd och bedömningen nu är att vi kommer ligga på ungefär liknande nivåer 2024. Om man kan tala om normala nivåer så är vi nog där nu, men sen går det upp och ned hela tiden.

Anledningarna till att antalet ansökningar varierar kan vara flera till exempel råvarupriser, den globala konjunkturen eller politiska beslut. I sina möten med gruvbolag har hon dock inte märkt att det är någon speciell anledning till att ansökningarna ökade 2023. När hon talar med kollegor från andra länder är bilden en annan, med större svårigheter att hitta finansiering för prospektering och nya gruvor med undantaget för uran.

– Vi får väl se om det är en trend som hinner ikapp Sverige med lite fördröjning eller om Sverige står sig, säger Helena Kjellson.

Många undersökningstillstånd alltså men hur många blir gruvor? Idag finns det 12 gruvor i produktion i Sverige, samtliga är metallgruvor, se kartan.

Ett annat mått på hur aktiv gruvbranschen är den så kallade mineralersättningen. Den motsvarar två promille av det beräknade värdet av de mineral som omfattas av koncessionen och som har brutits och uppfordrats inom koncessionsområdet under året. Av ersättningen ska tre fjärdedelar tillfalla fastighetsägare inom koncessionsområdet och en fjärdedel staten.

Diagrammet visar hur mycket den totala mineralersättningen varit under de senaste åren. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078