23948sdkhjf

Damstahls analys: Omvärldsläget, prisutvecklingen och väntan på räntebesked

Damstahl presenterar en diger analys efter årets första fyra månader.

Följande analys har gjorts av Damstahl, närmare bestämt Henrik Ørskov, CPO & Supply Chain Director på Nordic och Jan Knaak, Purchase Director Central Europe. Metal Supply tar inte ansvar för prognosen.

Övergripande marknadstrend

Med årets första kvartal och nästan hela april bakom oss känner vi fortfarande att marknaden i allmänhet är volatil. Osäkerheten om framtiden är fortfarande hög, även om det ser mer optimistiskt ut på alla marknader. Nya konflikter som påverkar den geopolitiska situationen gör det ännu svårare att förutsäga marknaden de kommande månaderna.

Den kinesiska ekonomin har ännu inte återhämtat sig helt, även om produktionen av rostfritt stål ökade imponerande i mars (+ 11% jämfört med samma period föregående år). Det bör dock nämnas att denna ökning inte drevs av någon ökad organisk efterfrågan, utan drevs främst av ekonomiska mål som behöver uppnås.

Råmaterial Nickel (LME 3 månader)

Under de senaste två månaderna har nickelpriset tagit ett stort och väntat steg uppåt i prisgrafen, med endast en kort paus i början av april. Den 19 april bröt nickelpriset igenom 19 000 USD/ton-märket. Mintec förutspår nu en uppåtgående trend under de kommande månaderna, med målet på över 23 000 USD/ton.

Nyligen har både USA:s och Storbritanniens regeringar tillkännagett nya sanktioner mot Ryssland, inklusive förbud mot nickel, aluminium och koppar från ny produktion. Detta bör lägga ytterligare uppåtgående tryck på priserna.

Krom

Det nya riktmärkespriset för krom för andra kvartalet 2024 har nyligen tillkännagivits till 1,52 USB/lb, vilket innebär en ökning med 5,6 % jämfört med prisnivån för första kvartalet 2024 som låg på 1,44 USB/lb. Som nämnts i tidigare marknadstrender från vår sida är priset på krom mycket svårt att förutsäga och vi har ingen direkt prognos för den framtida trenden.

Den uppåtgående pristrenden för krom kan förklaras med produktionsnedskärningar i flera länder, förutom Kina, samt ett säsongsbetonat mönster rent generellt.

Molybden

Molybden har förblivit relativt stabilt med priser mellan 47 000 och 48 600 USD/ton. Den övergripande trenden för molybden visar att efterfrågan ökar på grund av de högre kvaliteter som produceras i Kina och Indonesien. Eftersom det förväntas ett underskott på molybden kan priserna förbli höga men stabila.

Tillgänglighet inom produktområden Stång

Försörjningsläget för stång är för närvarande mycket stabilt. För vissa europeiska producenter kan vi se mycket korta leveranstider på endast 2-3 månader. Även från Asien förblir priser och leveranstider stabila och beställningar som görs nu kommer att levereras innan oktoberkvoten. Det var intressant att se att Safeguard-kvoten för april inte har använts fullt ut under de första dagarna, vilket vi har sett med andra kvoter tidigare. Detta beror främst på att containerfartygen inte anländer i tid.

Rör (sömlösa)

Inom sömlösa rör förblir försörjningssituationen stabil. Vi ser relativt korta leveranstider från europeiska producenter, medan leveranstiden från Indien förblir stabil med 6-8 månader. Sammantaget finns det inga större bekymmer inom detta produktområde.

Rör (svetsade)

När det gäller svetsade rör har verken fortfarande relativt höga lagerkvantiteter, vilket innebär god tillgänglighet och korta ledtider. Vi ser god och stabil aktivitet inom flera kundsegment.

På grund av låga lager på coil, som används för svetsade rör, kan vi se problem framemot juni/juli 2024. Beroende på hur utvecklingen ser ut kring detta, kan tillgången på svetsade rör försvåras framöver.

Plåt

Sedan vår senaste trendrapport i februari i år har mycket hänt inom plåt, särskilt i Europa. Outokumpu har strejkat tidigare i år och Acerinox strejkar fortfarande, vilket nu är inne på sin tolfte vecka.

Vi är något förvånade över den minimala priseffekt vi sett hittills av dessa strejker, eftersom all logik tyder på att priserna kommer att stiga avsevärt när ca 50% av produktionskapaciteten i Europa är otillgänglig under en längre period.

Vi är något förvånade över den minimala priseffekt vi sett hittills av dessa strejker, eftersom all logik tyder på att priserna kommer att stiga avsevärt när ca 50% av produktionskapaciteten i Europa är otillgänglig under en längre period.

Tillgängligheten på plåt är begränsad och vi hör om många som har skjutit upp sina öppna beställningar och vi upplever återigen begränsningar i hur mycket vi kan beställa från verken. När alla verk använder 100 % av sin kapacitet kan inte mycket gå fel utan att få större konsekvenser. Vi är säkra på att vi ännu inte har sett den fulla effekten av produktionsbristen och när detta skrivs pågår strejken hos Acerinox fortfarande.

Rördelar och flänsar

Priserna på rördelar, som tillverkas av rör, är fortfarande ganska stabila, men vi då vi ser ökande priser på svetsade rör, kommer detta påverka priset på rördelar. Ökningen kommer dock att ske med en viss fördröjning. Samtidigt ökar priserna på rördelar från Asien avsevärt, eftersom priser på råmaterial och valuta stiger.

Tillgängligheten av våra standardkvaliteter—4307, 4541, 4404 och 4571—är god. Även om transporttider för varor som skeppas från Asien fortfarande är långa, är vår lagernivå god över alla standarddimensioner.

Prisutveckling

 • Givet nuvarande omständigheter verkar prisökningar på rostfritt stål vara oundvikliga under de kommande veckorna och troligen fram till juni/juli i år. Detta av följande skäl:Nickelpriset är lägre än en rimlig nivå och har börjat en uppåtgående trend. 
 • Enligt Mintec kommer noteringen för det kommande året att öka till ett genomsnittligt intervall mellan 18 000 och 22 000 USD/MT och vi har precis sett ett genombrott vid 19 000 USD/MT.
 • Mintec har ändrat sin rådgivning för säkring av rostfritt stål till: ”Planera – täcka” för resten av Q2-2024.
 • Vi tror att vi kommer att se en nivå på +3 100 EUR/MT för CRC 304.
 • Mintecs råd om nickel har ändrats till ”full säkring” (ur ett slutanvändarperspektiv).
 • Den nuvarande situationen i Röda havet innebär längre leveranstider och avsevärt högre priser för produkter med ursprung utanför Europa.
 • Strejken på Acerinox pågår fortfarande och är inne på sin tolfte vecka.
 • Längre ledtider/begränsningar från europeiska producenter av rostfria stålplåtar. Som resultat har totalt cirka 50 % av den europeiska produktionen av plåtar varit otillgänglig i minst 2 månader.
 • Priserna på skrot baserat på rostfritt stål ökar.
 • Priserna från Asien ökar också.
 • Sammantaget leder dessa faktorer till att generella prisökningar verkar vara den enda logiska slutsatsen för oss.

Sammanfattning

Vi står inför en marknad där nästan alla, åtminstone alla våra europeiska kunder och partners, väntar på ett uttalande eller åtgärd från Europeiska centralbanken (ECB) angående deras räntestrategi för den kommande perioden.

Vi hör från många aktörer på marknaden att efterfrågan finns där, men det råder en stor del av en "avvakta och se"-inställning i den fas vi befinner oss i just nu. Om vi ser lägre räntor och inflation kommer vi troligtvis att se en god ökning av tillväxten i EU, och då måste vi se till att vi har tillräckligt med material i lager, samtidigt som vi beaktar effekterna av den minskade produktionen från Outokumpu och Acerinox.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078