23948sdkhjf

Efterlängtat miljontillskott – nu rekryterar SGU mer personal

Regeringen ger SGU 15 miljoner kronor som ska användas för att utveckla mineralinformationskontoret i Malå och nyrekryteringarna är redan igång.

I maj blir EU-förordningen Critical Raw Materials Act svensk lag och med anledning av det tillför regeringen nu 15 miljoner kronor till SGU. Pengarna ska användas för att utveckla mineralinformationskontoret i Malå.

Redan i dag arbetar mineralinformationskontoret med att serva prospektörer både digital och på plats. I dagsläget finns där sex anställda, med en pensionsavgång som snart kommer. På kontoret finns det möjlighet att ta del av arkiverat material från tidigare prospektering och borrkärnearkivet har nästa fyra miljoner meter borrkärnor från över 22 000 svenska borrhål.

– Periodvis har vi konstant mycket att göra även om vi kanske är inne i en liten lågkonjunktur just nu. Vi ligger på gränsen vad vi klarar av med den bemanningen vi har, säger Therese Bejgarn, tillförordnad chef för enheten för mineralinformation och gruvnäring vid SGU.

Med ett tillskott i kassan på 15 miljoner kronor ska kontoret utvecklas – arbetet med att tillsätta fler är redan igång.

– Vi har mycket saker vi vill göra. Det vi tittar främst på är att öka kapaciteten för service, vi håller faktiskt redan på med fem rekryteringar. Sedan tittar vi fortfarande över hur vi ska prioritera men det handlar om att uppdatera vår instrumentpark och byta ut gammal utrustning. Vi tittar också på  hur vi kan vidareutveckla våra lokaler då vi förväntar oss mer tryck framöver, säger Therese Bejgarn.

Under 2023 var det rekordmånga som ansökte om undersökningstillstånd hos Bergsstaten och på Mineralinformationskontoret förväntar man sig att intresset kommer att öka, även om konjunkturen just nu påverkar investeringsviljan. Investerare tar hjälp av mineralinformationskontoret i olika skeden av processen, både innan och efter ansökningarna skickas till Bergsstaten.

– Vi märker av att vi har haft en ökad andel av digitala ärenden, och det vill man ha innan man kommer till oss fysiskt, säger Therese Bejgarn.

De 15 miljoner är dock bara årets tillskott. Men ur regeringens vikta plånbok för SGU:s arbete finns det mer att hämta framöver.

– De 70 miljoner kronorna som ingår regeringens stora satsning kommer att sträcka sig över tre år, så jag hoppas att det kommer att se likadant ut över de två kommande åren, säger Therese Bejgarn.

SGU får också i uppdrag att förstärka myndighetens näringslivsfrämjande arbete kopplat till mineralresursområdet, för att marknadsföra Sverige som attraktivt för investerare inom gruvbranschen. För detta skjuts ytterligare 6 miljoner kronor till.

– Sverige, med sin oerhört gynnsamma geologi, innovationskraft och starka lagstiftning på både miljö- och arbetsrättsområdet, har ett tungt ansvar att bidra till att säkra EU:s behov av de råvaror som är avgörande för samhällets funktionalitet, energiomställningen inkluderad. Vår verksamhet i Malå är en grundbult för att trygga råvaruförsörjningen också i geopolitiskt oroliga tider som de vi lever i nu. Därför är det mycket välkommet med regeringens satsning och tydliga inriktning, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén i ett pressmeddelande.

Enligt Therese Bejgarn kommer en del av de sex miljonerna delvis troligen gå till att tillsätta fler utredare som utför riksintresseutredningar.

I ett pressmeddelande från regeringen kommenterar energi- och näringsministern Ebba Busch satsningen.

– Sverige sitter bokstavligen på en guldgruva. Vår berggrund är rik på kritiska och strategiska mineral och metaller som är avgörande i det gröna och digitala samhällsbygget. I nuläget utvinns dock bara en liten del. Genom att stärka SGU:s arbete med mineralinformation vill regeringen öka intresset för prospektering och på sikt säkra nödvändiga investeringar i svensk mineralutvinning.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.062