23948sdkhjf

SSAB minskar omsättning och rörelseresultat

Nu har SSAB släppt sin kvartalsrapport. Sjunkande siffror, enligt förväntan, med hänvisning till en svag marknad och det stora investeringsbeslutet står i fokus.

Stålbolaget SSAB redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Ebitda-vinsten kom in högre än väntat. Under det första kvartalet sjönk SSAB:s rörelseresultat till 3 157 (4 733) miljarder kronor, vilket SSAB hänvisar till en svagare global marknad.

– Nedgången jämfört med fjolåret var främst hänförligt till att priset för grovplåt i USA backade från en hög nivå. Europamarknaden var fortsatt relativt svag medan marknaden för höghållfasta stål var mer stabil, kommenterar koncernchefen Martin Lindqvist.

SSAB har som tidigare rapporterat också tagit ett beslut om att investera 4,5 miljarder i stålverket i Luleå, inklusive ram för oförutseddda utgifter.

– Detta innebär att ersättningsinvesteringar om cirka 2 miljarder euro fram till 2035, som annars skulle behövas för att upprätthålla nuvarande masugn, stålverk och koksverk i Luleå samt valsverket i Borlänge, kan undvikas, kommenterar Martin Lindqvist och pekar på kommande fördelar.

– Värdeskapandet är betydande, jämfört med alternativet att fortsätta investera i dagens system, väntas en årlig förbättring av EBITDA-resultatet med mer än 5 m givet nuvarande prognoser för råvarukostnader. Stålverkets design möjliggör en produktionsökning om 0,5 miljoner ton per år och en mixförbättring med 1 miljoner ton per år av special- och premiumstål.

Bolaget lämnar följande utsikter för det andra kvartalet i förhållande till första kvartalet.

  • SSAB Special Steels leveranser bedöms bli högre under andra kvartalet 2024, medan priserna bedöms bli något lägre.
  •  SSAB Europes leveranser bedöms bli högre och priserna väntas vara stabila under det andra kvartalet 2024, jämfört med första kvartalet. Prognosen inkluderar effekten av politiska strejker i Finland i mars och april.
  • Leveranserna för SSAB Americas bedöms bli något högre och priserna förväntas bli något lägre.
  • Kostnaderna för råmaterial väntas bli något lägre jämfört med föregående kvartal.

Siffrorna i  korthet:

  • Omsättningen sjönk 14,9 procent till 27 148 miljoner kronor (31 904). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 27 620.
  • Ebitda-resultatet uppgick till 4 142 miljoner kronor (5 600). Väntat enligt Factset var 3 555 miljoner.
  • Rörelseresultatet blev 3 157 miljoner kronor (4 733). Rörelsemarginalen var 11,6 procent (14,8).
  • De politiska strejkerna i Finland hade en negativ effekt om cirka 350 miljoner kronor. Effekten i andra kvartalet beräknas till -125 miljoner.Resultatet före skatt var 3 318 miljoner kronor (4 787).
  • Resultatet efter skatt blev 2 573 miljoner kronor (3 701).
  • Operativt kassaflöde 1923 (3135)

Artikeln kan komma att uppdateras.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094