23948sdkhjf

Boliden om blyet i barns blod

Forskare anser att barn nära Bolidens smältverk har höga metallhalter i blodet än andra barn. Vi har kontaktat Boliden för att höra deras syn på saken.

Nyligen rapporterade vi om en en forskningsstudie från Landskrona som visar att barn som bor nära Boliden Bergsöes blysmältverket har upp till 24 gånger högre halter av bly, kadmium och kvicksilver i blodet än de som bor längre bort.

Samtidigt rapporterade studien att blyhalterna hos barn hade sjunkit genom åren för undersökningen 2007-2022.

Vi kontaktar Anna Wachtmeister, kommunikationsansvarig vid bolagets smältverk i Landskrona, för att höra vad Boliden tänker om rapporten.

– Vi uppskattar denna typ av objektiva oberoende undersökningar. De visar att de insatser vi gjort och kontinuerligt gör minskar påverkan på omgivningen samt vilka andra parametrar som också kan ha inverkan på resultaten. Det ger även en intressant vetenskaplig jämförelse till hur standarden ser ut i Sverige jämfört med övriga världen, säger hon till oss.

Hon fortsätter:

– Resultaten med minskande mängder bly i blod hos de undersökta barnen i undersökningen följer samma minskande trend som vi ser i företagets egna analyser av bly i blod hos våra anställda som vi genomför kontinuerligt sedan många år tillbaka.

Hon förklarar att Boliden Bergsöe är den enda blyåtervinningsanläggningen i Norden och det är naturligt att anläggningen hamnar i fokus.

– För oss är det en självklarhet att alltid ha en hög medvetenhet kring vår verksamhet och vad vi kan göra för att fortsätta minska vår påverkan. Men med det sagt vi är långt i från den enda industrin i Sverige som hanterar bly i sin verksamhet.

Går det att vidta ytterligare åtgärder för att minska utsläppen?

– Att arbeta för att minimera vår påverkan på omgivningen och miljön är idag en integrerad del i verksamheten. Alla våra investeringar görs för att öka vår hållbarhet som återvinnare. Vi strävar efter att vara den mest hållbara återvinnaren av bly i Europa, säger Anna Wachtmeister.

Hon berättar mer om hur de arbetar.

– Detta gör vi genom att arbeta nära med kommunen, länsstyrelsen och Lunds universitet avseende mätningar och åtgärder för att kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda. Dessutom finns kontinuerligt en teknisk utveckling i världen vilken vi följer noggrant bland annat via vårt medlemskap och engagemang i branschorganisationen International Lead Association.

Något som till viss del påverkar bolagets utsläpp är miljötillståndet för verksamheten. Bolaget är nu mitt i en process att söka nytt tillstånd och vi passar på att fråga hur det går.

– Vi fick i februari beslut om ett tillfälligt utökat miljötillstånd om 3 år avseende 55 000 ton per år och ansökan för ett nytt permanent miljötillstånd avseende 65 000 ton per år skickades in i november 2022 till mark- och miljödomstolen, säger Anna Wachtmeister till oss.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.422