23948sdkhjf

Digitala tvillingar ska rusta industrin mot oförutsedda händelser

Force majeure, konflikter, blockerade handelsrutter, pandemier. Oförutsedda avbrott i den globala försörjningskedjan till följd av plötsliga händelser gör tillverkningsindustrin sårbar. Det ska ett nytt internationellt forskningsprojekt nu försöka hantera.

Under sex långa dagar i mars 2021 låg det 400 meter långa containerskeppet Ever Given tvärs över Suezkanalen med stäven borrad in i kanalens sandbädd. Den nästan veckolånga ofrivilliga blockaden av en av världens viktigaste handelsrutter kostade världshandeln dyrt.

Händelsen inträffade efter coronapandemin och ett år före kriget i Ukraina, vilket båda skapade försörjningsproblem för europeiska tillverkningsindustrier. Den betonar den globala försörjningskedjans sårbarhet inför det som till synes bara var force majeure, och förseningar kostade företag dyrt över hela världen.

Att hantera sådana utmaningar för företag är det primära fokuset för det paneuropeiska forskningsprojektet ACCURATE, som nu samlar forskare, små och medelstora företag samt globala företag och icke-statliga organisationer för att göra industrier mer motståndskraftiga mot oväntade, plötsliga störningar. Projektet stöds av EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon Europe, med 45 miljoner kronor.

– Oväntade händelser som strömavbrott, jordbävningar, geopolitiska spänningar, krig och skepp på tvären är ett enormt problem för tillverkningsindustrin idag, som är beroende av fri, oavbruten handel för att hålla hjulen igång, säger universitetslektor Devarajan Ramanujan från Aarhus universitets institution för mekanik och produktion, som leder den danska delen av projektet.

– Syftet med vårt projekt är att simulera effekterna av både naturliga och mänskliga störningar - på hela produktions-ekosystemet - i realtid, så att företag kan bli mer robusta och få det kritiska stöd de behöver i svåra situationer för att anpassa processer och återupprätta handelsnätverk och industriella system. Dessa aspekter är avgörande för europeiska tillverkningsföretag så att de kan vara i framkant med hur de går vidare så snabbt som möjligt och bygga motståndskraftiga försörjningskedjor samtidigt som de blir mer hållbara och cirkulära, fortsätter han.

För att förverkliga ambitionerna måste projektet skapa så kallade multi-level digitala tvillingar för att skapa en komplett simulering av industriella värdekedjor från enskilda maskiner på fabriksgolvet till hela försörjningskedjor.

Dessa digitala tvillingar kommer att ge forskarna insikt i konsekvenserna av en enda störande händelse i en enskild fabrik för hela värdekedjan. Simulationerna kommer att kombineras till avancerade beslutsstödsverktyg som kan användas av tillverkningsföretag och deras försörjningsnätverk för att bli mer robusta, säger biträdande lektor Rami Mansour, institutionen för mekanik och produktion.

Universitetslektor Jalil Boudjadar från Aarhus universitets centrum för digitala tvillingar, som leds av institutionen för elektro- och datateknik, förklarar:

– Det kommer alltid att finnas störningar. Kanske en brand i en fabrik någonstans. Kanske ett strömavbrott. Kanske något helt lokalt eller mer regionalt som en jordbävning. Genom att använda en komplett simulering av systemet kan vi förstå och planera dessa störningar i förväg så att deras påverkan blir minimal. Vi kommer att kunna simulera och analysera händelser och integrera motståndskraft i allt från produktionslinjer till individuella tillverkningsprocesser. Dessutom kommer ACCURATE att möjliggöra snabb anpassning av logistik och produktionsplanering för att mildra effekterna av sådana varierande externa förhållanden med syfte att upprätthålla hög hållbarhet, cirkularitet och effektiv resursanvändning.

– När den oväntade händelsen inträffar kan vår digitala tvillingplattform hjälpa till att bedöma påverkan samt vilka möjligheter som finns att mildra påverkan och analysera dessa möjligheter för att bäst förstå kostnaderna för produktion, hållbarhet, miljö, bottenlinje och en rad andra prestationsindikatorer. På så sätt kan vi skapa smarta, sammanlänkade produktionsnätverk, avslutar han.

Projektet ACCURATE (Achieving Resilience Through Manufacturing as-a-service, Digital Twins, and Ecosystems) startade i december 2023 och pågår i tre år. Projektet är ett samarbete mellan företagen Airbus, Continental, Software Imagination & Vision, Enginsoft, Tronico och Deltadao, icke-statliga organisationen Institute of Entrepreneurship Development samt forskningsinstitutionerna Institut Mines-Télécom, Fraunhofer Institute for Industrial Engineering, HWR Berlin och Aarhus universitet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.062