23948sdkhjf

Fördubbling av elproduktionen till 2045 –  men mål för energieffektivisering efterlyses

Regeringen föreslår en fördubbling av elproduktionen till 2045 med hjälp av upp till 10 nya kärnkraftsreaktorer. Men var är energieffektiveringsmålet? Installatörsföretagen är kritiska till att energieffektivisering inte får högre prio.

I dag presenterade regeringen sin nya energipolitiska inriktningsproposition, där det utlovas en fördubbling av elproduktionen till år 2045.

– Propositionen utgår från målsättningen att Sverige behöver ha ett robust och effektivt elsystem som levererar konkurrenskraftiga elpriser i framtiden, en ganska kraftig kursomläggning för hur det varit tidigare. Det är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och välfärd och för att kunna nå Sveriges högt ställda klimatmål. Alla fossilfria tekniker är välkomna, inklusive kärnkraften, sa energi- och näringsminister Ebba Bush under förmiddagens presskonferens.

Propositionen har tre huvuddrag, varav det första handlar om ett planeringsmål för hur elsystemet ska byggas ut och effektiviseras. Med bedömningen att elbehovet ligger på minst 300 TWh år 2045 ska elbehovet i olika geografiska områden tydliggöras med femårsintervaller med start från 2030. Behovet ska också följas upp med kontrollstationer.

Den andra delen handlar om leveranssäkerhet, där målet är att hushåll och industri ska kunna lita på att den el som behövs finns tillgänglig. Omotiverade hinder i elsystemet ska undanröjas för att skapa förutsättningar för en marknad med konkurrenskraftiga priser. Ansvaret för uppföljning av leveranssäkerheten föreslås ligga på Svenska kraftnät.

Det tredje målet är att se över det nuvarande energieffektiveringsmålet, men regeringen skjuter beredningen av det på framtiden och vill återkomma med exakta siffror.

– Vi vill att jobb och företag ska kunna växa och kunna ställa om. Vi måste självklart producera mer el och både möjliggöra och förenkla för både kärnkraft, vind och solkraft. På kort sikt handlar det om sol och vind, på medellång sikt havsvindkraft, men också effekthöjningar av den kärnkraft vi har idag. På längre sikt behöver vi bygga ut mer kärnkraft, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Det som krävs för att kunna öka elproduktionen och samtidigt fasa ut fossila bränslen är till stor del, enligt regeringen, en rejäl ökning av antalet kärnkraftverk.

– Vi har som mål att ha en elproduktion av 300 TWH till 2045 och då krävs en kraftfull utbyggnad av kärnkraftsreaktioner, som kan motsvara 10 nya storskaliga kärnkraftreaktorer,  säger Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister.

Målet för kärnkraften är en total effekt om minst 2000 MW senast år 2035. 

Ytterligare åtgärder i propositionen är bland annat att förenkla och förbättra tillståndsgivningen för utbyggnaden av elnät.

I en kommentar till innehållet i dagens presskonferens ställer sig branschorganisationen Installatörsföretagen positiva till flera av förslagen, men kritiska till att regeringen skjuter på energieffektiviseringsmålet.

–Kraftfull energieffektivisering är det dolda kraftslaget som vi kan använda här och nu. EU fortsätter att ställa allt högre krav på att medlemsländerna ska energieffektivisera fastigheter. Och bara sektorn för bostäder och service har potential att minska sin energianvändning med över 50 TWh genom energiffektivisering, vilket motsvarar ungefär 30 procent av Sveriges totala elproduktion, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen, i ett pressmeddelande.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094