23948sdkhjf

Boliden investerar miljarder i nytt elektrolysverk

Boliden har beslutat att investera i ett nytt elektrolysverk vid Rönnskärsverken samt en rad ytterligare investeringar.

– Samtliga våra större investeringsprojekt håller tidplan och närmar sig nu driftsättning vilket är mycket glädjande. Genom dessa framtidssäkras både Aitik och Odda för överskådlig tid. Det ger oss också möjlighet att blicka framåt och nu presenterar vi flera beslut som skapar motsvarande situation för Rönnskär och Bolidenområdet. Därtill meddelar vi om ett tekniskt genombrott som har potential att bli en ny och betydande intäktsström för våra smältverk, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef i en kommentar.

Boliden har fattat beslut om att investera 4,8 miljarder kronor i ett nytt elektrolysverk på Rönnskär. Det förra elektrolysverket förstördes vid en stor brand i juni 2023. Anläggningen innebär att produktionen av kopparkatoder och ädelmetall successivt ökar till full kapacitet under andra halvan av 2026. Investeringen, som delvis kommer finansieras av potentiell försäkringsutbetalning med maxbeloppet 3,4 miljarder kronor, inleds under 2024. Anläggningen kommer ha en kapacitet på 230 000 ton, vilket är i linje med Rönnskärs tidigare kapacitet och befintligt miljötillstånd.

I Bolidenområdet kommer investeringar ske i avvattnings- och pasteanläggningar för att använda anrikningssand som återfyllnadsmaterial i gruvorna Kankberg, Renström och Maurliden. Detta möjliggör att produktionen i Bolidenområdet kan förlängas med cirka tio år fram till slutet av trettiotalet. Den totala investeringen är 2,5 miljarder kronor varav merparten genomförs mellan 2024 och 2026. Genomförda tester av den nya tekniken visar på väsentligt förbättrad miljöprestanda. Tillståndsansökan kommer att lämnas in i närtid.

Bolidens pågående investeringsprojekt i Aitik, Bolidenområdet och Odda följer samtliga tidigare kommunicerade tidplaner. Projekten i Aitik och Bolidenområdet löper även inom tidigare kommunicerad investeringsnivå. Expansionsprojektet i Odda har drabbats av ökade kostnader, främst till följd av underskattad komplexitet av integrationen mellan nya och befintliga anläggningar samt kostnader relaterade till försenade leveranser av vissa nyckelkomponenter. Detta innebär en ökad kostnad med totalt cirka 100 miljoner euro,  1,1 miljarder kronor, varav cirka hälften belastade 2023, och att det totala investeringsbeloppet för expansionen blir 950 miljoner euro, cirka 10,7 miljarder kronor.

Bolidens investeringar förväntas under 2024 nu uppgå till 15,5 miljarder kronor , vilket är 1,5 miljarder kronor högre än tidigare kommunicerat. Av höjningen är cirka 1 miljard kronor relaterad till den nya investeringen i Rönnskär och resterande 500 miljoner kronor hänförliga till Odda. Dagens beslutade investering i Bolidenområdet kommer under 2024 att uppgå till cirka 500 miljoner kronor och ingick i tidigare kommunicerad guidning.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.079