23948sdkhjf

Nu ska svensk industri stärkas – med internationell kompetens

Svensk industris kompetensbrist är ett stort tillväxthinder för företag. Därför satsar regeringen 25 miljoner kronor under 2024 för att attrahera internationell kompetens till Sverige.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att det saknas en tydlig samordning av myndigheternas olika processer och förutsättningar för att attrahera arbetskraft utanför Sveriges gränser.

Till följd av den gröna omställningen krävs det att företag stärker befintliga medarbetares kompetens eller får in ny kompetens. Detta gäller över hela Sverige, med extra fokus i de norra delarna.

– Vi måste få talanger att välja Sverige. Det är centralt för att vi ska ha kompetens till den enorma omvandling som den svenska industrin nu genomgår. Att attrahera internationell arbetskraft är också en viktig del av regeringens nya strategi för utrikeshandel. De länder som kan attrahera kompetens är också de som kommer bli vinnare i den gröna och digitala omställningen, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, i en kommentar.

Nu ger regeringen ett tiotal myndigheter i uppdrag att identifiera problem kopplat till att locka, etablera och behålla utländsk arbetskraft.

Målet är att de statliga insatserna bättre ska kunna möta företagens behov.

2024 avsätts totalt 25 miljoner kronor för satsningen och 2025 och 2026 beräknas 30 miljoner kronor avsättas per år.

Deltagare i uppdraget:

De myndigheter och aktörer som deltar i uppdraget är Arbetsförmedlingen, Business Sweden, Försäkringskassan, Migrationsverket, SCB, Skatteverket, Statens servicecenter, Svenska institutet, Tillväxtverket, UHR och Vinnova. Uppdraget kommer att hållas samman av Tillväxtverket.

Regeringen

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078