23948sdkhjf

Återvunnet aluminium visar stora skillnader i klimatpåverkan

Materials koldioxidavtryck står ofta i fokus när de bedöms utifrån klimatpåverkan. När det gäller återvinning av aluminium är inte alla processer likvärdiga, ett faktum som kan leda till förvirring och feltolkningar.

Det är Hydroägda Sapa, en stor europeisk aktör inom aluminiumbaserade byggsystem, som uppmärksammar detta faktum i en presskommuniké. Om återvunnet aluminium kommer från exempelvis uttjänta byggprodukter är dess CO2-fotavtryck nära noll, eftersom återvinning av aluminium bara kräver 5 procent av den energi som krävs för att producera det första gången. 

Aluminium kan också återvinnas från produktionsavfall i aluminiumindustrin, men eftersom detta aluminium aldrig använts i en produkt och därmed inte haft ett användbart liv tidigare har det samma CO2-avtryck som ursprungligt aluminium plus 5 procent från själva återvinningsprocessen.

Det finns två metoder för att beräkna koldioxidavtrycket för aluminiumskrot och den förvirring det finns risk för enligt Sapa, ligger i avsaknaden av tydlig vägledning från internationella standarder om vilken som är den bästa metoden för beräkning av koldioxidavtryck för konsumentskrot.

Metoderna är avgränsningsmetoden (cut-off approach) och metoden för undvikande av belastning (avoided burden approach). Båda metoderna är giltiga, men ger drastiskt olika resultat. Avgränsningsmetoden innebär att fotavtrycket följer huvudprodukten eftersom det inte finns någon miljöbelastning för skrotet. Metoden för undvikande av belastning innebär i sin tur att fotavtrycket följer materialet, med bördan delad mellan varje produktion (aluminiumtackor och skrot).

Det främsta skälet till att de två skrottyperna anses vara likvärdiga är att metoden för undvikande av belastning innebär att skrotet kan spåras fullt ut. På grund av sin enkelhet föredras ofta avgränsningsmetoden, men den kan hindra utvecklingen av cirkulär ekonomi genom att inte ge aluminium från uttjänta produkter en fördel när det gäller koldioxidavtryck. Detta kan potentiellt uppmuntra användningen av endast uttjänt aluminium, vilket då överskuggar hållbarhetsmålet att minska och undvika skrot i produktionsprocessen.

Mot bakgrund av debatten bör man enligt Sapa som producent/leverantör prioritera öppenhet och erbjuda data för båda beräkningsmetoderna.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.141