23948sdkhjf

2023: Så har metallpriserna påverkats under året

SGU, Sveriges geologiska undersökning, har sammanställt metallprisernas upp- och nedgångar under 2023. Ett år som präglades av dämpad global ekonomi och oro.

Järnmalm: Det första kvartalet började starkt för järnmalm. Året inleddes med att kinesiska stålverk fyllde på lagernivåerna efter pandemins nedstängningar. Efterfrågan ökade men sedan gjorde fastighetssektorn i Kina sig påmind och priset på järnmalm dalade till en bottennotering på 97 dollar per ton i slutet av maj.

Efter det var marknaden skakig. Men i november och december vände det och priserna på järnmalm steg. 140 dollar per ton låg järnmalmspriset på vid årets slut.

Basmetallerna koppar, bly, zink och nickel: Året inleddes starkt även för basmetallerna till följd av Kinas återöppning av industrin. Men ökningarna i pris var kortvariga då de följdes av tider av inflation, dämpad global konsumtion samt kinesiska energirestriktioner. 

Kopparpriset ökade och dalade i pris och även zink påverkades av lågkonjunkturen. Zinksmältverken är energikrävande och restriktionerna på energi gjorde att zinkefterfrågan sjönk under våren.

Nickelpriset dalade också under året på grund av minskad efterfrågan.

Guld, silver och palladium: Metallen var en temperaturmätare för världsekonomin och visade på upp- och nedgångar under året. När amerikanska centralbanken meddelade räntehöjningar under årets första sex månader, övergav investerarna guldet.

Tidvis blev guldet mer attraktivt för investerarna när den amerikanska dollarn försvagades. Kriget i Ukraina bidrog till prisökningar och kriget mellan Israel och Hamas var också en bidragande faktor. Toppnoteringen för guld 2023 låg på 2 078 dollar per troy uns.

Silverpriset följde guldet åt och priset på palladium dalade och nådde den lägsta nivån på flera år i december.

Litium och kobolt: Elbilsförsäljningen dämpades av den ekonomiska nedgången, vilket gjorde att priset på litiumkarbonat från Kina minskade. Trenden kommer att fortsätta tills dess att konsumenterna köper fler elbilar igen. 

Koboltpriset var stabilt under året, men har påverkats av logistikproblem i sydafrikanska hamnar.

Uran: SGU beskriver prisutvecklingen för uran som anmärkningsvärd. Vid 2023 års slut hade priset stigit med 80 procent och priset påverkas mycket av intresset för fossilfria källor. Just nu tyder ingenting på att utvecklingen kommer att avstanna.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.095