23948sdkhjf

Materialtest: Klår stålet betong och trä ur klimatsynpunkt?

Olika material har olika för- och nackdelar ur klimatsynpunkt. I ett panelsamtal under branschdagen Building Sustainability 2023 ställdes fyra element mot varandra och representanter fick argumentera för dess miljöfördelar. Kanske gick ingen ur debatten som vinnare, men konstaterat blev att alla vinner på att använda klimatförbättrat material.

Building Sustainability, som arrangeras av Sweden Green Building Council, anordnades i Stockholm i slutet av november. ”Panel: stål, betong, trä eller återbruk – vilket material är bäst?” var en av programpunkterna, som modererades av Pia Öhrling, vd för Piacon.

 Marie Brandstedt, projektledare på Ica Fastigheter, representerade trä som material. Thomas Stoll, chef för IVL:s bygg- och fastighetsgrupp representerade återbruk. Janna Karlsson från Thomas Betong argumenterade för betongen och SSABs miljöchef Jonas Larsson stod för stålets räkning.

Betong

– Betong är bäst för att det har lång livslängd, det brinner eller möglar inte, det är närproducerat och har bra isoleringsegenskaper. Använder man klimatförbättrad betong så är klimatpåverkan i linje med andra byggmaterial, inleder Janna Karlsson från Thomas Betong.

Cement är en miljöbov, som står för cirka sex procent av de globala koldioxidutsläppen enligt RISE. Janna Karlsson säger att betongbranschen är väl medveten om den klassiska betongens negativa klimatpåverkan och att mycket nu görs för att cementen ska bytas ut mot alternativa bindemedel, för en klimatförbättrad betong. Hon påpekar också att cementindustrin i sin tur också arbetar hårt med att förbättra sina processer, fasa ut sina fossila bränslen och fånga in CO2.

– IVL har nyss gjort en studie som visar på att vi med våra prefab-produkter och klimatförbättrad fabriksbetong, kan halvera klimatpåverkan i en byggnad och komma ner i samma storleksordning som massivträ per BTA, argumenterar hon.

Stål

Jonas Larsson, miljöchef på SSAB, argumenterade för stålet och underströk materialets återvinningsmöjligheter. Att stål kan återvinnas och återanvändas om och om igen utan att förlora kvalitet är en styrka, menar han. Men även inom stålindustrin finns en stor medvetenhet om att det finns mycket kvar att göra.

– Vi tillhör de största enskilda utsläppskällorna, men desto större drivkraft att gå mot en omställning. Ser man på branschen som helhet så står vi för en grön omställning och det pågår otroligt mycket initiativ runt om i världen, säger Jonas Larsson.

2023 lanserades den klimatförbättrade produkten SSAB Zero, men ett fullt ut fossilfrit stål kommer finnas som kommersiell produkt på marknaden först 2026, säger Jonas Larsson. Det finns idag fossilfritt stål i form av pilotleveranser, men tillgången i volym är fortfarande en flaskhals.

Trä

Marie Brandstedt, byggprojektledare för Ica Fastigheter, talade om fördelarna med att använda trä. Ica Fastigheter bygger i första hand alltid med trästomme i nya etableringar, motiverat med de många klimatfördelarna. Brandstedt nämner det avsevärt lägre koldioxidutsläppen, men också hälsofördelar i form av det lugn som materialet förmedlar till kunder i butikerna. För Ica Fastigheter är det viktigt att deras byggnader signalerar hållbarhet, men också de är medvetna om utmaningar.

– Vi är noga med att i tidiga skeden se vilken plats vi bygger på. Vi vet att vi har utmaningar med att vi kanske ersätter grönområden, så när vi bygger våra fastigheter är vi noga med att kompensera genom att ha gröna tak, dagvattendammar, insektshotell, säger Marie Brandstedt.

Återbruk

Thomas Stoll från IVL Svenska Miljöinstitutet argumenterade inte för något specifikt material, utan om fördelarna med att välja återbruk.

Vi måste sluta missbruka och överskrida våra planetära gränser. Jag tycker alla produkterna är användbara i olika sammanhang, men vi måste börja med resursminimering, så återbruk är bäst. Thomas Stoll

Visserligen kan återbruk anses vara dyrt och krångligt, men branschen är på väg mot en smidigare hantering av återbruk. Han menar också att fler måste se längre än den kortsiktiga ekonomiska vinsten.

– Vi måste nog se det här som affärsmodell, eller affärsmöjlighet. Vi måste prata språket som näringslivet gör, vi måste se vinningen med det hela. Det är spännande, det är kreativt, det är innovativt, det är sexigt, säger han.

Representanternas uppmaning för en mer cirkulär bransch.

Thomas Stoll: Jobbiga budskapet. Den bästa byggnaden är den som aldrig rivs, eller faktiskt aldrig byggs. Vi måste dra ner på vår konsumtion, som privatpersoner och som arbetsgivare.

Janna Karlsson: I ett tidigt skede involvera många aktörer, flera lösningar och gör en skarp CO2-kalkyl och inte bara välja det material som känns bäst. Titta på hela livscykel, få med driften och välj material utifrån funktionsbaserad fakta. Väljer man betong, så involvera leverantören i tidigt skede så att vi kan välja rätt betong på rätt plats. Avänd inte för mycket material och välj klimatförbättrade produkter.

Jonas Larsson: Uppmaningen är att begär miljödeklaration, begär livscykelanalyser, så att ni vet vad ni köper. Det finns mycket som säljs som lågutsläppande, som mer är administrativa lösningar under en snygg rubrik. Köp produkter som bygger på verkliga utsläppsminskningar.

Marie Brandstedt: Jag vill skicka med att man ska våga. Jobba tillsammans i tidiga skeden och våga. Vi från Ica har som ambition att alltid bygga i trästomme. Men vi vet hur omvärlden ser ut idag och vi har ju våra ögon och öron utåt och lyssnar, tar till oss och ser vad det finns för möjligheter.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.14