23948sdkhjf

Stålgjuteriets nya roll – minskar sin produktion och elanvändning

Smålands Stålgjuteri, bidrar tillsammans med Bixia, till den gröna omställningen genom att bli ny aktör på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad.

Genom att elintensiva Smålands Stålgjuteri i perioder erbjuder sig att dra ner sin produktion och elanvändning kan de ställa ut sin effekt, det vill säga öka eller minska effektuttaget på sin gjutugn med cirka 0,3 MW till Svenska kraftnät. Detta kallas för flexibilitetsmarknad.

Fakta Svenska kraftnäts flexibilitetsmarknad:

Lokala kapacitetsbrister i elnäten hindrar områden från att få sina behov av eleffekt tillgodosedda. 

Genom att aktörer tillfälligt minskar sin elanvändning eller ökar sin elproduktion skapas flexibilitet i elnäten i situationer med kapacitetsbrist. Det möjliggör en effektivare användning av tillgänglig effekt, något som blir allt viktigare i framtidens kraftsystem med mer förnybar elproduktion och ökad elektrifiering.

Svenska kraftnät

– Hållbarhet och hållbar utveckling är en självklarhet i vårt dagliga arbete. Gjutgodset som skickas till våra kunder består till 80 procent av återvunnet material med låg CO2-påverkan. Genom att bli en aktör på den framväxande flexmarknaden med hjälp av Bixia tar vi nästa kliv på hållbarhetsstegen och bidrar tillsammans till stabilitet i elsystemet och den gröna omställningen, säger Per Ytterell, vice vd och marknadschef på Smålands Stålgjuteri.

Företaget designar och gjuter ståldetaljer upp till 800 kilo och genom att använda skrot från annan industri och återanvända överblivet material från den egna processen skapas en hållbar verksamhet.

Gjuteriet är sedan i början av året kunder hos Bixia och köper 100 procent förnybar el och med detta initiativ tas samarbetet till en ny nivå, där Bixia står för budgivning och prissättning av tillgänglig kapacitet.

– Smålands Stålgjuteri gör en viktig insats för samhällsnyttan och den gröna omställningen, när de väljer att tillsammans med oss på Bixia bli leverantörer på den framväxande stödtjänstmarknaden. Samtidigt som de får nya intäktsströmmar bidrar de till att stabilisera energisystemet och möjliggör därmed en ökning av förnybar el i Sverige, säger Christian Andersson, kundansvarig på Bixia.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.065