23948sdkhjf

Nu klart: Ny lag ska öka EU:s självförsörjning av kritiska råvaror

Nu har lagen "Critical Raw Materials Act" klubbats igenom av Europaparlamentet. Syftet med lagen är att öka EU:s självförsörjning av de råvaror som är nödvändiga i den gröna omställningen.

I mars lade EU-kommissionen fram ett lagförslag för att säkra den inhemska försörjningen av kritiska råvaror. Lagtexten har bland annat SGU, Sveriges geologiska undersökning, arbetat med.

Att driva igenom råvaruakten "Critical Raw Materials Act" har varit en snabb process – som nu röstats igenom i EU-parlamentet.

– Genom att EU-parlamentet klubbat råvaruakten tryggar vi stabila och heltäckande värdekedjor, från prospektering till kraftigt utökad återvinning av de metaller och mineral som behövs i till exempel elbilar och vindkraftverk. Det är en förutsättning för att vi ska klara av energiomställningen. Det är också avgörande för att svensk och europeisk industri ska kunna stå sig i internationell konkurrens och vi ska kunna dra nytta av all den innovationskraft som finns här, säger Erika Ingvald, enhetschef för mineralinformation och gruvnäring vid SGU. 

Med lagen vill man effektivisera tillståndsprocesserna för att leta efter mineraler och starta gruvdrift. 

Företagen kommer enbart ha kontakt med en myndighet som kommer att guida dem genom tillståndsprocessen, skriver SGU i sitt pressmeddelande. Däremot understryker man att trots att råvaruakten blir svensk lag kommer det inte att påverka befintliga miljökrav eller sänka ansvarskraven på företagen.

Nästa år kommer arbetet med att översätta lagen till medlemsländerna att påbörjas och i april 2024 går det att räkna med att lagen kommer börja gälla.

– Sverige har stor potential att kunna bidra till EU:s försörjning av de råvaror som behövs. Den budgetsatsning som regeringen gjort på SGU, bland annat för kartläggning av malmpotentiella områden, förväntar vi kommer att leda till ökad mineralutvinning i Sverige, säger Anneli Wirtén, generaldirektör på SGU.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.08