23948sdkhjf

En viktig pusselbit för det fossilfria stålet: ”Den här typen av industriell utveckling kräver att man planerar i flera led”

Statkraft och LKAB i samarbete kring ny förnybar elproduktion, en förutsättning för det fossilfria stålet.

LKAB:s plan att stegvis öka produktionen av fossilfri järnsvamp/DRI (Direct Reduced Iron) fram till 2050, kräver en effektiv utbyggnad av fossilfri elproduktion till konkurrenskraftiga priser i norr. 

Därför har Statkraft och LKAB inlett ett samarbete med syfte att undersöka möjligheterna att få till stånd ny förnybar energiproduktion i Norrbotten. LKAB har ett behov av ett stort tillskott av fossilfri energi för att möjliggöra en konkurrenskraftig expansion av verksamheten. Samarbetet utgör en viktig del i förverkligandet av LKAB:s omställning och Statkrafts arbete med att bygga förnybar kraftproduktion och energilösningar för framtiden.

– Vi behöver inte bara en snabb och kraftfull utbyggnad av fossilfri elproduktion utan även en som levererar el till konkurrenskraftiga priser. Den här typen av industriell utveckling kräver att man planerar i flera led. I vilken takt vi kan expandera och ta nya moderna anläggningar i drift under kommande decennier kommer att vara starkt avhängigt av att Statkraft och andra energibolag får tillstånd att bygga ny konkurrenskraftig elproduktion, säger Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat LKAB, i en kommentar.

Statkraft och LKAB har under många år samarbetat kring kraftleveranser. Sedan en längre tid tillbaka har parterna även resonerat om tänkbara lösningar kopplat till vindkraftsproduktion i kombination med vätgasproduktion och nu har detta samarbete fördjupats och formaliserats.

I och med att en dialog inleddes mellan parterna redan på ett tidigt stadium har detta skapat goda förutsättningar för väl genomtänkta och optimerade lösningar framåt. Samarbetet är inriktat på landbaserad vindkraft som huvudsaklig energikälla samt hur detta skulle kunna kombineras med vätgasproduktion och energidistribution för el och vätgas. Det primära upplägget innebär att Statkraft ansvarar för vindkraften och LKAB för vätgasen.

– Samarbetet mellan Statkraft - Europas största producent av förnybar energi - och LKAB, som står för ca 85 procent av EU:s järnmalmsproduktion, understryker vikten och behovet av ny kraftproduktion i Sverige. Härmed demonstrerar vi vår ambition om att få till stånd förnybar energiproduktion som utgör ett viktigt bidrag till en omställning som är absolut nödvändig för såväl klimatet som att säkra Sveriges konkurrenskraft framgent, säger Jakob Norström, vd för Statkraft Sverige.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078