23948sdkhjf

Analytikern: så högt blir elpriset till vintern

Förra året var det höga elpriser som drabbade både privatpersoner och företag. Hur ser förutsättningarna ut för denna vinter? Vi kollar läget med Kaj Forsberg, Energimyndigheten.

Många företag fick förra året en hög elräkning, samma sak gällde privatpersoner. Vi kontaktar Kaj Forsberg, elmarknadsanalytiker på Energimyndigheten, om orsakerna till prisnivåerna.

– Förra året var dramatiskt med prisnivåer vi inte sett förut i Sverige.

Att det var höga elpriser förra hösten och vintern berodde på en rad faktorer. En viktig orsak var att gaspriserna var höga på grund av strypt gasflöde till Europa efter Rysslands krig mot Ukraina.

– Det var något som påverkade hela Europa och väldigt plötsligt. Det var en parameter man inte hade räknat med skulle bli ett problem.

Gasen är viktig för elsystemet i Europa men också en viktig pusselbit för hela Europas energisystem. Det var dock inte bara kriget som orsakde de höga prisnivåerna.

– Det sammanföll med att Frankrike hade en väldigt stor del av sin kärnkraftskapacitet ur drift. Frankrike är en stor exportör av el men då vändes deras normalsituation med export till import.

Då elsystemet i hela Europa är sammankopplat påverkade detta även Sverige. Dessutom var det ytterligare problem i Sverige med en kärnkraftsreaktor som stod still stor del av vintern och låga vattennivåer i vattenmagasinen under hösten, framför allt i Norge som annars kan sälja el till Sverige.

Hur ser det ut nu inför den kommande vintern? Betydligt bättre är det korta svaret och möjligheter till lägre priser under vintern. 

Kaj Forsberg konstaterar att den franska kärnkraften än så länge tuffar på enligt plan. Gasflödena från Ryssland har kunnat ersättas av andra försörjningskällor - framförallt Norge och ökad import av LNG från andra delar av världen.

– Det finns inte stora överflöd men det ser ut att finnas tillräckligt. Lagren av gas som man har för säsongsvariationer och vinterperioden var välfyllda tidigt i höstas.

Tittar man på Norden finns det också positiva skillnader mot förra året. Det finns inga signaler idag att den svenska kärnkraften inte skulle kunna köra för fullt även om just när denna intervju genomfördes stod Ringhals 4 still.

– Vi har ett nytt stort kärnkraftverk i Finland som är 1,5 gånger så stor som de normala svenska reaktorerna. Vi har även bättre nivåer i vattenmagasinen och har fått ytterligare sol- och vindkapacitet.

En annan sak som gör att man kan se positivt på den kommande vintern är att även konsumenterna anpassat sina beteenden till högre priser och minskat sin förbrukning, vilket då håller nere priserna.

Han ser att det även finns tydligt arbete hos industrin för att arbeta energieffektivare, det är ett arbete som pågått länge.

– Det är ett kontinuerligt arbete men som kanske fick en extra skjuts i en sådan kritisk situation som det var för ett år sedan. Har man inte lyft den frågan är det kanske dags för det kommer ge långsiktig payoff.

Kaj Forsberg kan också konstatera att det kommer hända mycket i det svenska elsystemet framöver med stora industrisatsningar som kommer kräva mycket el men också många tillkommande källor av el. För de lite större företag som kan anpassa sina processer ser han en framtida potential att delta i elmarknaden.

– Att kunna vara flexibel i sin användning och anpassa sin processer utifrån att det ibland är lägre elpriser och andra perioder högre, kommer att göra en hel del skillnad. I det ljuset tänker att man ska titta på de investeringar man har på gång och ta med energieffektiviseringspotentialen.

Elsystemet i år jämfört med förra året

Förra året  var det minskade flöden av gas från Ryssland men i år har EU nått målet om att gaslagren ska vara fyllda till 90 procent inför vintern. 

Förra året var det låg kärnkraftsproduktion i Frankrike medan det i år finns god kapacitet där. Det har även tillkommit kärnkraft i Finland. 

Förra året var vattenmagsinen i Norden inte så välfyllda, i år är läget mycket bättre. 

Förra året var det en relativt mild vinter, hur det blir i år återstår att se. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078