23948sdkhjf

Blybatteriet – världsmästare i återvinning

Inget fordon undkommer 12V-batteriet. Varta vet hur de bäst ska återvinnas och samlar in 98 procent av blysyrabatterierna i Europa. 

Världens mest återvunna produkt är det välkända 12-voltsbatteriet för bilar. Kanske lite överraskande för dig om du kanske trodde att det var papper eller aluminium. En stor anledning stavas Clarios. Det amerikanska batteriföretaget har spelat en viktig roll i utvecklingen. De är inte bara världens ledande tillverkare av fordonsbatterier, utan även en av de främsta återvinnarna av fordonsbatterier. Miljöskydd och en hållbar användning av resurser är en väsentlig del av företagsfilosofin.

Även om varumärket Clarios kanske inte säger dig så mycket gör nog deras flaggskeppsmärke Varta det. Deras fordonsbatterier står för en stor del av hållbarhetsarbetet till följd av batteriernas innovativa tekniska funktioner, design och materialanvändning.

Varumärket Varta startades ursprungligen 1904 av Accumulatorenfabrik AG (AFA) för att tillverka små, bärbara blyackumulatorer som användes för att starta motorn och göra handveven till historia. Namnet Varta är en akronym för Vertrieb, Aufladung, Reparatur Transportabler Akkumulatoren. På svenska betyder det ”distribution, uppladdning och reparation av transportabla ackumulatorer”. 

98 procent av alla blysyrabatterier samlas in och återvinns i slutet av sin livscykel. I dag kan 90 procent av materialet i varje enskilt batteri återvinnas och återanvändas, vilket har lett till att 75 procent av blyet i de fordonsbatterier som säljs i dag kommer från återvunna källor.

Vartas miljöansvar yttrar sig genom hela produktens livscykel. Under produktionsprocessen förlitar sig Varta på progressiva tekniska lösningar kombinerat med resurseffektiva processer som främjar hållbarhet. Även medarbetarnas ansvarskänsla spelar en viktig roll, vilket är anledningen till att företaget informerar och ger dem stöd i miljöskyddsfrågor. Varta kräver även att alla deras entreprenörer och underleverantörer runtom i världen följer dessa riktlinjer.

Varje timme samlar Clarios in och omvandlar cirka 8 000 förbrukade batterier till nya. Målet är att säkerställa att alla fordonsbatterier är ansvarsfullt utformade samt kan återvinnas och återanvändas på ett ekonomiskt och ansvarsfullt sätt. Produkterna från varumärken som VARTA är utformade så att upp till 99 procent av materialen kan användas för att tillverka nya batterier eller andra produkter. Genom att använda återvunnet material i sina batterier använder Clarios 90 procent mindre energi och genererar 90 procent mindre utsläpp av växthusgaser än de som tillverkas med helt nya material.

Vid World Sustainability Awards vann Clarios med varumärket Varta Circular economy award. Clarios var ett av 15 företag som nominerades till priset och det enda fordonsföretaget som var med i den sista omgången.

Enligt motiveringen på World Sustainability Awards uppmärksammar utmärkelsen företag som omprövar sin verksamhet och sina värdekedjor ”för att skapa en mer hållbar framtid. Det kräver ett system där material och produkter kontinuerligt återanvänds, återvinns och bevaras. Den här kategorin uppmärksammar en organisation som har gjort allt för att bidra till att skapa den här ekonomin, och som har gjort betydande förändringar i hur de bedriver sin verksamhet för att nå dit.”

Men detta är inte första gången som Clarios lyfts fram för sitt arbete med att bygga den infrastruktur som krävs för att förbättra möjligheterna till återvinning inom batteribranschen. Tidigare har det amerikanska energidepartementet uppmärksammat Clarios som fas två-vinnare av deras pris för återvinning av litiumjonbatterier.

För att ta ansvar för hela produktens livscykel samlar Varta in och återvinner förbrukade batterier. Återvinningen av råbly är en väsentlig del av denna process. På Vartas anläggning i Krautscheid i Tyskland har de över 115 års erfarenhet av återvinning. Där har de smält ner bly sedan 1904. Mängden bly som återvinns Krautscheid varje år motsvarar omkring 4,5 miljoner bilbatterier. Med hjälp av denna nästan slutna återvinningskrets har Varta möjlighet att skapa nya batterier från gamla på ett miljövänligt sätt.

Bara i Europa har detta system lett till att 98 procent av alla blysyrabatterier samlas in och återvinns i slutet av sin livscykel. I dag kan 90 procent av materialet i varje enskilt batteri återvinnas och återanvändas, vilket har lett till att 75 procent av blyet i de fordonsbatterier som säljs i dag kommer från återvunna källor. En stor resursbesparing då mycket av utsläppen som genererar växthusgaser kommer från produktion av nya batterimaterial.

Clarios erbjuder även hållbarhetsansvariga regelbundna kurser i ämnet och uppmuntrar samtliga sina anställda att skicka in sina egna förslag på hur de kan förbättra sig. Detta har resulterat i att företagets batteritillverkningsprocess har minskat sin energi- och vattenförbrukning med 25 respektive 35 procent på bara tio år.

Återvinning av blysyrabatterier

98 procent av blysyrabatterier i fordon samlas in och återvinns i slutet av sin livscykel.

90 procent av materialet i blysyrabatterier kan återvinnas och återanvändas.

75 procent av blyet i europeiska blybatterier härrör i dag från återvunna källor.

På Vartas anläggning i Krautscheid i Tyskland har man över 115 års erfarenhet av återvinning.

Blysyrabatterier sparar upp till åtta procent co2.

Batterisyra kan omvandlas till gödsel- och rengöringsmedel.

Mängden bly som återvinns varje år motsvarar omkring 4,5 miljoner bilbatterier.

Källa: Varta/Clarios

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.079