23948sdkhjf

Överenskommelse om kritiska metaller

Nu finns enighet inom EU kring frågan om kritiska metaller. Vi har tittat närmare på frågan.

Inom EU finns nu en överenskommelse mellan ministerrådet och europaparlamentet, Critical Raw Material, med innebörden att självförsörjningen inom EU måste öka när det gäller sällsynta jordartsmetaller och andra kritiska metaller. Idag sker mycket import av dessa metaller från Kina.

I den preliminära överenskommelsen behålls riktmärkena från kommissionen på 10 procent för utvinning av råvaror och 40 procent för bearbetning, men riktmärket för återvinning höjs till minst 25 procent av EU:s årliga förbrukning av råvaror. Dessutom bör återvinningen av råvaror som finns i avfall öka avsevärt.

Aluminium inkluderas i förteckningen vilket inte varit fallet tidigare.

Den preliminära kompromissen innebär också att tidsfristerna för tillståndsförfarandet blir enhetliga. Den totala längden på tillståndsprocessen bör inte överstiga 27 månader för utvinningsprojekt och 15 månader för bearbetnings- och återvinningsprojekt.

Stora företag som är utsatta för brist på strategiska råvaror inom strategisk teknik, till exempel batteritillverkare, vätgasproducenter, producenter av förnybar energi, dataöverföring och datalagring eller flygplanstillverkning kommer regelbundet att behöva göra en riskbedömning av sin leveranskedja för strategiska råvaror

Spanien är ordförandeland.

– Dagens överenskommelse lägger grunden för EU:s strategiska oberoende. Vårt beroende av råvaror är akilleshälen för vår konkurrenskraft, men med Critical Raw Material Act kan vi vända denna svaghet till styrka. Vi kan skapa en verkligt europeisk utvinningssektor. Vi kan förvandla vårt avfall till en resurs. Vi kan knyta närmare band till tredjeländer och vi kan säkra vår industris livlina på ett verkligt hållbart sätt säger Teresa Ribera Rodríguez, tillförordnad Spaniens tredje vice regeringschef, i en kommentar.

Maria Sunér vd för den svenska branschorganisationen Svemin kommenterar överenskommelsen.

– Sverige är EU:s främsta gruvnation och när Bryssel nu landar konkreta målsättningar blir det tydligt att man menar allvar med att vi behöver mer gruvor i Europa. Den här överenskommelsen betonar dessutom vikten av effektiva processer för tillståndsgivning. Detta borde givetvis gälla för alla projekt och inte bara de strategiska.

Överenskommelsen ska nu formellt beslutas både i rådet och parlamentet.

Läs mer om överenskommelsen hos Europeiska rådet.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.079