23948sdkhjf

Svensk industri ser ljust på framtiden

Svensk industri ser mer positivt på framtiden jämfört med övriga europeiska länder. Det visar en undersökning från Protolabs.

Undersökningen, med fokus på innovation, visar att 87 procent anser att den största drivkraften för innovation handlar om att skapa nya produkter och tjänster. I Storbritannien ligger drivkraften i kostnader och effektivisering.

Trots att vi befinner oss i en svår ekonomisk situation, är framtidstron inom svensk industri stor. 

Hälften av de tillfrågade företagen är medvetna om förmågan att hoppa på nya möjligheter är avgörande för framgång, vilket är flest av alla undersökta länder Europa.

Men ökade materialkostnader och budgetrestriktioner är ett hinder för svensk innovation och endast 17 procent säger att de arbetar med iterativ innovation, det vill säga att våga göra fel. Kostnadskraven innebär att varje projekt måste lyckas.

– Det är verkligen positivt att se framtidstron hos svensk industri, säger Stephan Garber, ansvarig för Protolabs i Norden och Baltikum. Samtidigt har vi sett en minskning av innovationen i svenska företag senaste året. Det är viktigt att inse att iterativ innovation är ett av de bästa sätten att snabbt fånga möjligheter som dyker upp på marknaden och att enbart fokusera på kostnaden i varje enskilt projekt kanske inte är det finansiellt mest lönsamma på sikt.

Det pratar mycket om kompetensbrist i Sverige, men endast 20 procent att de tillfrågade företagen anser att brist på talang och kompetens bromsar innovationen. 

Många svenska industriarbetsgivare, 60 procent, ser positivt på en fyradagars arbetsvecka och menar att det skulle vara positivt för innovationsförmågan i verksamhet, till skillnad från 36 procent i Frankrike och 39 procent i Tyskland.

Undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Longitude, ett företag i Financial Times-gruppen på uppdrag av Protolabs. 450 ledare på högre befattningar i industriföretag i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Italien och Frankrike tillfrågades via enkät.

Protolabs

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078