23948sdkhjf

LKAB kvartalsrapport: ”Malmbanans brister extra påtagliga”

Idag presenterade LKAB sin kvartalsrapport.

LKAB:s siffror

Tredje kvartalet 2022 inom parentes

  • Nettoomsättning 10 819 (12 244) miljoner kronor
  • Periodens resultat 4 001 (4 574) miljoner kronor
  • Operativt kassaflöde 1 608 (3 336) miljoner kronor

– När vår produktion efter de senaste årens problem går bättre och vi närmar oss önskade nivåer blir Malmbanans brister extra påtagliga. Vi investerar själva för att öka och säkra transportkapaciteten, exempelvis genom fler malmvagnar och nu senaste i form av en ny lokverkstad i Kiruna. Men det krävs ytterligare åtgärder kopplat till Malmbanan där vi själva inte har rådighet. Hur utbyggnaden av Malmbanan hanteras kommer vara avgörande framåt, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB, i en kommentar.

Bolaget skriver också i rapporten att såväl nettoomsättningen som rörelseresultatet påverkades främst av lägre priser på högförädlade järnmalmsprodukter och lägre leveransvolymer.

Det globala spotpriset för järnmalmsprodukter ligger fortsatt på höga nivåer.

Hur ser det ut i framtiden?

Bolaget skriver att efterfrågan högförädlade järnmalmsprodukter är fortsatt god, men det råder stor osäkerhet avseende den globala konjunkturutvecklingen och dess påverkan på järnmalmsindustrin. LKAB ser samtidigt en generellt ökad kostnadsnivå avseende

insatsvaror, material och tjänster.

Ett annat bekymmer är tillståndsprocesser. LKAB har sedan tidigare lämnat in en ansökan om miljötillstånd nödvändigt för att påbörja omställningen i Gällivare. Utöver fortsatt gruv- och förädlingsverksamhet omfattar ansökan bland annat etablering av världens första anläggning för produktion av vätgastillverkad fossilfri järnsvamp i industriell skala, HYBRIT-demon, och ett apatitverk för att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller från dagens avfallsströmmar.

– Hanteringen av processen för den samlade tillståndsansökan för Gällivare visar redan i ett tidigt skede att den tyvärr riskerar att dra ut på tiden och försena genomförandet av våra planer. Vi vill få tillstånd så snart som möjligt, men det är uppenbart att hur tillståndsprocessen hanteras är avgörande för hur snabbt vi kan genomföra vår omställning. Vi står även inför strategiska överväganden för såväl energiförsörjning som kapacitet på Malmbanan, där vi för närvarande inte ser att vi i Sverige tar oss framåt på ett sätt för att tillvarata de möjligheter vi ser, säger Jan Moström.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.11