23948sdkhjf

Så kan Hydro revolutionera hela aluminiumindustrin

Norsk Hydro får 141 miljoner norska kronor i stöd från Enova för att vidareutveckla produktionstekniken HalZero, en ny produktionsprocess för primäraluminium som avger syre istället för koldioxid.

Hydro har åtagit sig att uppnå nettonollutsläpp till 2050. Det är den svåraste och viktigaste uppgiften för Hydro och kräver helt nya tekniska lösningar. De tror att den innovativa kraften som finns vid Hydros aluminiumverk i Västnorge och deras forskningsmiljö på Herøya tillsammans kommer att göra det omöjliga möjligt, skriver vår norska systertitel Metal Supply Norge.

Hydro har arbetat med utvecklingen av HalZero i sju år. Enligt planen ska de påbörja bygget av en testanläggning i Porsgrunn under 2023.

– HalZero är en ny process för framställning av aluminium som inte släpper ut koldioxid, säger forskargruppen på Herøya. Målet är pilotproduktion av aluminium utan utsläpp av växthusgaser till 2030.

Hydros teknikmiljö på Herøya har tillsammans med kollegor i Årdal och Neuss i Tyskland lång erfarenhet av teknikutveckling, vilket de drar nytta av i HalZero-projektet.

– Vi har gjort de första testerna relaterade till vår nya HalZero-teknik här på Herøya, säger teamet. Vi tar det nu ett steg längre, och kommer att bygga en testanläggning med stöd från ENOVA. Anläggningen är en viktig bit på vägen mot industrialiseringen av HalZero-tekniken och för att i framtiden kunna producera aluminium utan koldioxidutsläpp.

Den nya testanläggningen kommer att ge viktig kunskap för vidareutveckling och uppskalning av HalZero-tekniken. Den totala kostnaden beräknas till cirka 400 miljoner norska kronor. ENOVAs stöd till Hydros utveckling av HalZero är ett viktigt steg i riktning mot en mer hållbar aluminiumindustri.

Med HalZero har Hydro potential att revolutionera aluminiumindustrin över hela världen.

Hydro uppger på sin hemsida att det finns flera sätt att nå det mål man satt upp sig.

Aluminiumindustrin behöver alternativ för att öka sina chanser att nå nettonoll till 2050. Hydro arbetar parallellt med att utveckla kolavskiljning och lagring för sina befintliga aluminiumverk. Dessutom utvecklar företaget teknik för återvinning och grönt väte i aluminiumproduktion.

Fakta om HalZero-projektet:

  • HalZero är en ny produktionsprocess för primäraluminium som frigör syre istället för koldioxid.
  • I HalZero-processen kloreras aluminiumoxid och blir till aluminiumklorid i en process som även producerar koldioxid. Istället för att släppa ut koldioxid skickas det tillbaka till processen och återanvänds i den kemiska reaktionen i en sluten slinga. Detta gör processen helt utsläppsfri.
  • HalZero-processen skiljer sig väsentligt från dagens produktion av primäraluminium och är företrädesvis utvecklad för att användas i ny produktionskapacitet.
Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.063