23948sdkhjf

Första leveransen av den koldioxidreducerade plåten: "Medveten kund"

Stålproducenten ArcelorMittal har de senaste åren gjort flera stora investeringar i anläggningar för tillverkning av fossilfritt- och koldioxidreducerat stål. Nu levererar ArcelorMittal BE Group SSC, som till hälften ägs av Arcelor Mittal och till hälften av BE Group, sin första order av den koldioxidreducerade plåten "XCarb Recycled and Renewably Produced".

– Leveransen är en provleverans på cirka tjugo ton koldioxidreducerat varmgalvaniserad plåt i kvalitet S220GD som ska användas till ventilationsprodukter, säger Richard Ralsgård, vd på AMBE (ArcelorMittal BE Group SSC) i ett pressmeddelande.

Intresset och engagemanget kring fossilfritt stål och koldioxidreducerat stål har ökat kraftigt de senaste åren och fortsätter att öka. För ArcelorMittals del innebär de att bolaget lagt stora resurser på att utveckla och investera i grön teknik i sina anläggningar i Europa. Mycket av arbetet sker inom ramen för projektet "XCarb".

– XCarb är ett samlingsnamn för de insatser som görs inom ArcelorMittal i syfte att minska bolagets klimatpåverkan, förklarar Richard Ralsgård. Att reducera de CO2-utsläpp som sker i samband med ståltillverkningen är en viktig del av detta arbete.

Den stora majoriteten av utsläpp kommer från masugnarna, som nu ersätts med DRI-anläggningar, där järnmalmen reduceras till järnsvamp med hjälp av vätgas innan det går vidare till ljusbågsugnarna som drivs av förnyelsebar energi, framför allt sol- och vindkraft.

– Det viktiga för ArcelorMittal är inte att vara först, utan att noga testa och utvärdera olika alternativ för att sedan välja den mest optimala tekniken för respektive process. Målet är att kunna leverera det första helt fossilfria stålet inom tre år, men redan idag kan alltså AMBE erbjuda ett ”grönt” sortiment inom ramarna för XCarb, berättar Richard Ralsgård.

Kunden som nu ska få den första leveransen av XCarb RRP är kund till ArcelorMittal sedan flera år. Ralsgård menar att det är en medveten kund som har förstått att framtiden är lika med fossilfritt stål. Inom några år tror han att det kan vara det enda alternativet för kunder.

Att ArcelorMittal redan har en stor del av infrastrukturen på plats, tror Richard Ralsgård är en jättefördel i den gröna omställningen.

– Tillverkningssätten skiljer sig åt. Det handlar inte bara om att masugnen ersatts med DRI och ljusbågsugn, utan också att järnmalmen byts ut mot en större andel återvunnet stålskrot. Med de stora investeringar som görs nu räknar vi med att bli en av de första producenterna att kunna leverera ett 100-procent fossilfritt stål i större skala, inom loppet av några få år, avslutar han.

XCarb finns i två varianter:

• XCarb RRP (Recycled and Renewably Produced) är ett CO2-reducerat sortiment där CO2-utsläppen reducerats med upp till 75 procent, något som styrks i de miljödeklarationer – så kallade EPD:er – som tagits fram för sortimentet. Produktionen sker vid företagets stålverk i spanska Sestao, en av många anläggningar där det nu görs stora investeringar för att inom några få år kunna framställa ett helt fossilfritt stål.

• XCarb Green Steel Certifikat, som innebär att kunderna mot en något högre materialkostnad får ett certifikat som innebär att de kan tillgodoräkna sig de förbättringar som redan gjorts inom ArcelorMittals klimatarbete. Certifikatet är verifierat av tredje part och kan utnyttjas av kunderna i marknadsföringssyfte i enlighet med Green House Protocol, Scope 3.

ArcelorMittal

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.11