23948sdkhjf

Den hållbara utvecklingen drabbas hårt av globala kriser

De senaste årens kriser och en ökad skuldsättning har lett till många negativa konsekvenser. Bland annat hindras länder från att investera i hållbar utveckling. Det framgår av en kartläggning av 95 utvecklingsländer som UNDP, FN:s utvecklingsprogram, gjort.

– Vi ser att den utveckling vi vill ha med motståndskraftiga samhällen, positiv mänsklig utveckling, hållbar ekonomisk tillväxt och innovation, ofta hindras av omfattande statsskulder, höga råvarupriser och tillväxtsatsningar som är beroende av fossila bränslen och ohållbar mineralutvinning. När vi nu närmar oss FN:s toppmöte för Agenda 2030 uppmanar UNDP världens ledare att enas om konkreta åtgärder för att uppnå miljömässigt hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt. Det kommer att kräva en omvandling av det internationella finansiella systemet och nationella prioriteringar för att möjliggöra att länder använder sina finansiella resurser till att investera i sin befolkning och de Globala målen, säger Achim Steiner, chef för FN:s utvecklingsprogram i en kommentar.

Undersökningen, den första i sitt slag, har tagits fram i samarbete med 95 utvecklingsländer där framsteg och utmaningar kopplade till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling studerats. 

72 av 95 länder har de senaste åren ökat sina koldioxidutsläpp, och hela 38 procent har haft en ökning på över 10 procent. Kartläggningen visar också att endast en av fem länder minskat fattigdomen sedan 2019.

I undersökningen synliggörs också ländernas minskade finanspolitiska utrymme att investera i till exempel grön omställning till följd av kriserna och skulderna.

Men den ger också förslag på investeringar och åtgärder som kan driva på framsteg på nationell, regional och global nivå för att skynda på implementeringen av Agenda 2030.

Flera satsningar lyfts också fram. Bland annat satsningar för hållbara städer och infrastruktur, främst i Asien och Stillahavsregionen. Detta då de har en tydlig inverkan på fattigdom och samverkar med andra globala mål som rör både klimat och finansiering.

Detta kan ses som en viktig drivkraft för hållbar utveckling då det främjar innovation och grön omställning.

Mer information om undersökningen hittas här.

Agenda 2030:

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Regeringen

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.079