23948sdkhjf

ESS-möte om industrins möjligheter

Den nya internationella forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) kan gynna svensk industri. Anläggningen, som beräknas stå klar 2027, kommer att ta emot tusentals forskare världen över för att studera materialforskning och life science.

På ESS ska forskarna kunna studera prover på atom- och molekylnivå för att bättre förstå hur olika material och processer fungerar.

För andra året hålls nu "Innovation Day" som samlar forskningschefer för att diskutera hur industrin ska kunna dra nytta av ESS för att stärka konkurrenskraften. Årets möte är en del i arbetet med att involvera aktörer som ska omsätta nya forskningsrön i nya produkter och har initierats av ESS Executive Advisory Board.

– ESS kommer att tillhandahålla unika verktyg med oöverträffad prestanda för att ge nya insikter i materialegenskaper och materialbearbetning, säger Lars Börjesson, professor på Chalmers och ordförande i ESS Executive Advisory Board. Vi behöver se till att dessa verktyg kommer till optimal användning för att lösa vår tids stora utmaningar, så att samhället fullt ut kan dra nytta av denna forskningsanläggning i världsklass. Därför är det viktigt för ESS att träffa företrädare för industrin och diskutera hur anläggningen kan möta deras behov.

Eva Petursson, forskningsdirektör på SSAB, ser stor potential i anläggningen.

– Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla materialegenskaper och lägger stort fokus på nya fossilfria tillverkningsprocesser. Vi ser potentialen i ESS och sätter stort värde på att redan nu kunna föra en dialog kring möjligheter kopplade till industrinytta. Samtalen på Innovation Day och de konkreta exemplen är en nödvändig del i vår förberedelse.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078