23948sdkhjf

Bristen på kompetent arbetskraft stoppar tillväxten

Tillgången på kompetent arbetskraft är det största tillväxthindret för små och medelstora företag, visar en undersökning från Tillväxtverket.

Undersökningen "Företagens villkor och verklighet 2023" visar att bristen är störst i tillverknings-, transport- och magasineringsbranschen.

Det framgår också att företagen i norrlandslänen upplever kompetensbristen som ett större problem än övriga landet.

Drygt 30 procent av de tillfrågade företagen har svårt att hitta arbetskraft, vilket är ett stort hinder för tillväxten och företag inom tillverkningsbranschen har visat ha svårast att hitta personer med specifik kompetens och behörighet.

Om undersökningen:

  • Cirka 22 200 små och medelstora företag (0–249 anställda) har kontaktats. Drygt 6600 har besvarat enkäten.
  • Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län.
  • Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.
  • Undersökningen består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor.
  • Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023.

Tillväxtverket

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094