23948sdkhjf

Svensk industri står och stampar

Det går trögare för svensk industri, visar den nya underleverantörsbarometern för Q2 och Q3 från Sinf. Nu vill Sinfs vd, Sanna Arnfjorden Wadström, se mer fokus på ny teknik och ägarskiften så att företagen kan växa.

Enligt barometern ligger lönsamheten 10 procent lägre än genomsnittet från de senaste 15 års mätningar. Sex av tio företag svarar att de har en oförändrad eller minskad omsättning jämfört med föregående kvartal.

– Vi har bra år bakom oss med högkonjunktur, men nu är det ett annat läge. Företagen bromsar in på grund av att det saknas kapital. Nu krävs ett omtag med fokus på teknikomställning och ägarskiften, kommenterar Sanna Arnfjorden Wadström.

42 procent av företagen uppger att de automatiserat produktionen till minst 50 procent. Fyra av fem svarar att de digitaliserat de senaste tre åren. Något, som enligt Sanna Arnfjorden Wadström, är en vinnande koncept.

– Företagen behöver mer kapital för att modernisera sin produktion, bland annat för att minska sin elförbrukning. Det finns regionala investeringsstöd att söka vilket är ett bra initiativ, men alla regioner inkluderas inte. Det riskerar att skapa en ojämn konkurrens, där inte ens svenska företag konkurrerar på lika villkor på samma marknad.

Runt 50 000 företag i Sverige har ägare som är över 65 år och nästan 60 procent av underleverantörerna vill göra ett ägarförändring inom tre år. Sanna Arnfjorden Wadström menar att företagens utveckling påskyndas i samband med till exempel ett ägarbyte eller när en nyckelperson anställs.

– Varje företag som framgångsrikt byter ägare innebär tillväxt och därmed fler svenska jobb.

Fakta Underleverantörsbarometern:

Underleverantörsbarometern är en undersökning som genomförts sedan 2007. Varje kvartal mäts omsättningsförändring, förväntad orderingång, kompetensförsörjning och aktuella frågor hos svenska underleverantörer.

Sinf

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.095