23948sdkhjf

Utvärdering: Vilken nytta har Industriklivet gjort för klimatet?

Konsultfirman Sweco har utvärderat Industriklivet som ger stöd till industrins omställningsprojekt.

Industriklivet infördes 2018 med fokus att ekonomiskt stödja företag att minska sina processrelaterade utsläpp för att nå Sveriges klimatpolitiska mål. Sedan starten har det utökats och breddats två gånger.

Utvärderingen som Sweco genomfört efter fem år visar bland annat att stödet från Industriklivet har över tid lett till en variation av lösningar som bidrar till att skapa nya marknader för klimatneutrala alternativ.

Utvärderingen visar att projekten inom klivet genererat bland annat ökad kunskap men att det ännu inte är så många nya tekniker som används kommersiellt och har därmed ännu inte heller lett till några större minskningar av utsläppen. Man bedömer dock att projekten på medellång sikt kan bidra till utsläppsminskningar. Vissa projekt har lett till uppföljningsprojekt men här finns inte så mycket kunskap ännu. Om Industriklivet även leder till ökade arbetstillfällen är svårmätbart. 

Industriklivet har under åren 2018-2022 finansierat 126 projekt inom åtta olika områden: Bio-CCS (carbon capture and storage), CCS, CCU (carbon capture and utilisation), elektrifiering, vätgas, biomasssa, återvinning samt policy. Av dessa har CCU, vätgas, elektrifiering och återvinning fått betydligt högre summor än övriga områden.

Industriklivet hanteras av Energimyndigheten.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.11