23948sdkhjf

Svensk gruvstatistik: Stabilt år, trots skakig omvärld

SGU ger årligen ut Bergverksstatistik. Trots en skakis omvärld, visar 2022 visar en stabil svensk gruvnäring.

Statistiken från 2022 visar bland annat att malmproduktionen i Sverige var 87,2 miljoner ton. Den totala omsättningen för den svenska gruvnäringen, metallgruvor exklusive smältverk, blev under året 69 miljarder kronor. Det är ungefär samma nivå som året innan, 2021.

2022 visar också på instabila metallpriser med många upp- och nedgångar och världen påverkades av ekonomisk oro och geopolitisk instabilitet.

Invasionen i Ukraina påverkade också de globala leveranskedjorna, vilket resulterade i en energikris. Inflationstakten tog fart i världsekonomin och centralbankerna gjorde flera räntehöjningar.

Några siffror från Bergverksstatistik 2022:

  • Antalet verksamma metallgruvor i Sverige är fortsatt tolv.
  • Den rapporterade sysselsättningen i gruvnäringen för år 2022 uppgick till 7 773 personer.
  • Antalet kvinnor verksamma inom gruvnäringen fortsätter att öka, totalt fanns det 1 993 kvinnor bland de anställda vid gruvbolagen under 2022 vilket motsvarar 26 procent.
  • Prospekteringsinsatserna i världen uppgick till ett värde om 13 miljarder dollar, en ökning med 16 procent jämfört med 2021.
  • Prospekteringsinsatserna i Sverige uppgick till 1 525 miljoner kronor, en ökning med 26 procent jämfört med år 2021.
  • Antalet undersökningstillstånd ökade till 649 under 2022, jämfört med 587 i slutet av 2021.
  • Priset på järnmalm var instabilt under 2022, vid årets utgång hade priset på järnmalm totalt sett minskat med nästan 25 procent.

SGU - Bergverksstatistik

Läs mer om: SGU
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078