23948sdkhjf

Stor potential återvinna kritiska råmaterial

I dagsläget återvinns endast en liten del av de kritiska råmaterial som finns i produkter i Sverige. Men potentialen finns och med politiska beslut kan återvinningen öka och resursförsörjningen säkras.

Det är IVL Svenska Miljöinstitutet som publicerat en rapport, ”Förutsättningar för en ökad återvinning av kritiska råmaterial i Sverige”, som tillsammans med Återvinningsindustrierna pekar på detta.

Rapporten, som IVL tagit fram på uppdrag från ÅI, visar att återvinningen av ett antal kritiska råmaterial som används i solpaneler, vindkraftverk och batterier, endast återvinns i liten utsträckning. Bristande lönsamhet utgör det främsta skälet till detta.

– Vi ser att företagen är beredda att investera, men bara om det finns en lönsamhet i återvinningen. För att öka återvinningen krävs incitament för återvinnarna, säger Christian Junestedt på IVL Svenska Miljöinstitutet, författare till rapporten, i ett pressmeddelande.

Den pågående elektrifieringen av samhället innebär ett ökat behov av kritiska råmaterial, som idag till större delen importeras till EU. En ökad återvinning kan bidra till att minska EU:s importberoende och därmed bidra till en säker råvaruförsörjning.

Rapporten kartlägger återvinningen i Sverige idag och presenterar ett antal åtgärdsförslag för att driva utvecklingen framåt. Bland dessa lyfts kvotplikt, vilket innebär krav på en viss andel återvunnet material i nya produkter, och vikten av samverkan mellan myndigheter, producenter och återvinnare.

– Rapporten visar på den potential som finns i att återvinna mer. Men det krävs politiska beslut. Vi i Återvinningsindustrierna vill se kvotplikt för flera produkter som innehåller kritiska råmaterial. Det säkerställer efterfrågan och leder till investeringar och teknikutveckling, säger Ellen Einebrant, vd för Återvinningsindustrierna, i pressmeddelandet.

En länk till rapporten hittar du här.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.11