23948sdkhjf

SSAB i spillvärmeprojekt

Fjärrvärmeproducenten Loimua Oy och SSAB ska studera användningen av spillvärme från SSAB Hämeenlinna i det lokala fjärrvärmenätet. 

När studien är genomförd kommer eventuella beslut om investeringar fattas.

Mängden spillvärme som kan användas till fjärrvärme, motsvarar den mängd värme som används av drygt 150 flerbostadshus, skriver SSAB i pressmeddelandet.

– Om investeringen förverkligas skulle den delvis kunna ersätta fossila bränslen som naturgas under den kallaste säsongen för uppvärmning. Vid andra tider på året skulle användningen av spillvärmen i fjärrvärmeproduktionen också minska användningen av biobränslen. Om projektet implementeras kommer det att innebära en stor förbättring av energiproduktionen, eftersom det skulle göra det möjligt att öka andelen värme som produceras utan förbränning, säger COO Maija Henell på Loimua Oy.

– SSAB har åtagit sig att arbeta systematiskt, proaktivt och på ett målstyrt sätt för att minimera miljöpåverkan från verksamheten och för att förbättra material- och energieffektiviteten. Ett utökat samarbete med Loimua där spillvärme används skulle mycket väl tjäna detta mål genom att minska värmebelastningen som släpps ut i vattendrag”, tillägger Mikko Lepistö, chef för Energy in Production Operations på SSAB Europe.

Under 2023 ska SSAB och Louimua Oy undersöka huruvida projektet är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Om så är fallet skulle det kräva värmeåtervinnings- och värmepumpssystem på SSAB:s anläggning i Hämeenlinna, samt en förstärkning av det huvudsakliga fjärrvärmenätet

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094