23948sdkhjf

Kvartalsrapport Gränges: "Bästa rörelseresultat någonsin under ett kvartal"

Gränges kvartalsrapport för första kvartalet är nu publicerat.

Första kvartalet för aluminiumföretaget visar på starkt kassaflöde och ett rörelseresultat på rekordnivå.

– Vi inledde året med vårt bästa justerade rörelseresultat någonsin under ett kvartal och det femte kvartalet i rad med förbättrat resultat år till år. Vi har också tagit viktiga steg framåt i genomförandet av vår Navigate-plan för hållbar tillväxt och har kommit närmare våra ambitiösa mål för tillväxt, lönsamhet och hållbarhet. Att leverera på den här nivån trots utmanande marknader sker inte av en slump. Tillväxt och innovation, verksamhetsförbättringar samt utveckling av återvinningslösningar och partnerskap är resultatet av ett stort engagemang, lagarbete och målmedvetenhet, säger Gränges vd Jörgen Rosengren i rapporten.

Siffror från första kvartalet 2023:

  • Försäljningsvolymen minskade med 5,2 procent till 120,2 kton (126,7) och nettoomsättningen minskade till 5 968 MSEK (6 080).
  • Justerat rörelseresultat ökade till 401 MSEK (331) och inkluderade energikostnadskompensation om 32 MSEK.
  • Justerat rörelseresultat per ton ökade till 3,3 kSEK (2,6). Rörelseresultatet uppgick till 401 MSEK (331).
  • Periodens resultat ökade till 254 MSEK (240).
  • Kassaflöde före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv uppgick till 287 MSEK (–1 224).

Gränges

Vidare ser bolaget en stabila utsikter framåt, trots osäker marknad. 

Jörgen Rosengren säger i rapporten att de under det andra kvartalet förväntar sig en positiv utveckling bland fordonskunderna men att efterfrågan på andra marknader kommer att vara dämpad.

– Sammantaget räknar vi i nuläget med en stabil utveckling av försäljningsvolymen i linje med, eller något under, det starka andra kvartalet 2022. Vi avser att fortsätta kompensera årliga kostnadsökningar med produktivitetsförbättringar och prisökningar och vi förväntar oss en positiv påverkan på kostnad och effektivitet från det nya återvinnings- och gjutningscentret i Huntingdon.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078