23948sdkhjf

CDE vill skapa världens bästa kontrollrum: "Ingen har en liknande lösning"

Att trivas på sin arbetsplats och ha de bästa förutsättningarna för att kunna utföra sitt arbete är garanterat en målbild de flesta arbetsplatser delar. Människorna på CDE gjort just detta till sitt jobb.

CDE, som står för Creative Design Environment, är företaget som optimerar kontrollrumsmiljöer genom design och innovation.

Hampus Schäring är affärsutvecklare och medgrundare till CDE. Han berättar att företaget i grund och botten drivs av välmående operatörer i kontrollrum, oavsett industri.

Hur designar man ett modernt kontrollrum som är gjort för att tjäna operatörens bästa och som på samma gång är framtidssäkrat? Det är frågan allt grundar sig i.

– Vi designar kontrollrummet från operatörens perspektiv så att förutsättningarna för ett bra jobb blir så optimala som möjligt, men också för att attrahera en ny generation operatörer.

För att testa och utveckla kontrollrummen behövs stora ytor. Hampus berättar att de nyligen har flyttat till en ”innovationslada” som de valt att kalla det. Just nu håller företaget på med tester till en stor amerikansk kund där de utvärderar olika scenarion. I ladan har CDE byggt upp två testarbetsplatser för att lära upp kunden på plats och testa lösningarna i en så nära operationell miljö som möjligt.

– Det kan handla om vad för information de ska få upp på just sina skärmar och vad deras standard ska bli. Vi lär dem själva systemet så att de kan ta vidare kunskapen sen.

Till en början har de haft en småskalig produktion på plats, för att sedan expandera. Ladan, som ligger strax utanför Borås, kommer att fungera som en prototypverkstad, forskningscenter och innovationscenter.

Just nu är en extra spännande tid för företaget. De har nyligen lanserat sin innovation ”Wellier”. Wellier är en enhet som placeras över operatörens arbetsplats och innehåller smarta funktioner för att ta kontroll över arbetsplatsens miljö som ljud, ljus och luftkvalité. Genom att ansluta den till bordet kommer arbetsplatsens inställningar automatiseras. 

Bland annat är tanken att bordets sidoskydd ska höjas så fort operatören går in i ett samtal, vilket skapar en mer ljudisolerad och avskärmad miljö. Det är bara några av många funktioner.

– Kontrollrum arbetar ofta i skift och här är man sårbar för smittspridning mellan skiftlagen. En inbyggd funktion rena luften ner till virusnivå är ett sätt att verka för att minska denna risk. Vi brinner också för att skapa mer inkluderande arbetsplatser där operatörer kan justera miljön efter egna preferenser. Idag är miljön främst byggd efter mäns termiska komfortnivå.

Allt handlar om att ge operatören full kontroll över sin mikromiljö. Wellier-boxen går inte bara att använda med CDE:s arbetsplatser, utan ska gå att anpassa efter redan befintliga miljöer.

– Vi vill möjliggöra för fler arbetsplatser att bli säkrare och mer inkluderande och då behövde Wellier-boxen fungera på andra arbetsplatser för att möjliggöra för mer marknader.

För att den helt ska gå att anpassa efter miljö har företaget också utvecklat en lösning där boxen går att fästa i taket och på så sätt hänger över bordet. Det är också ett bra alternativ för de arbetsplatser som har videoväggar. Varje operatör ges möjlighet att logga in på valfri station.

– Det kan vara så att en operatör som har lite sämre syn behöver ha en arbetsplats med mer ljus. Då sparas de inställningarna så om operatöreren går och arbetar på en annan arbetsplats, fast i en annan anläggning och loggar in där, så ska den hitta personens preferenser direkt.

Det är tydligt att visionerna är stora. CDE är inget företag som nöjer sig.

– Vi har ju massa visioner som än så länge utvärderades i studier. En framtida möjlighet kan vara att med radarsensorer mäta av pulsen, andningen och den ergonomiska ställningen hos operatören. Beroende på vad resultaten från studierna säger, kan operatörens arbetsplats justeras utefter individens hälsoindikatorer i framtiden.

Hampus Schäring trycker på att det bara är idéer i nuläget men hoppas att ännu mer hälsofrämjande lösningar kan kommersialiseras i framtiden.

– Här vill vi in och skapa miljöer som möjliggör för högre koncentration. Besluten som tas av operatörerna är av stor betydelse och operatörer har en hög kognitiv belastning under ett arbetspass. Vi vill ge alla förutsättningarna för att må bättre och ta bättre beslut sitt arbetspass.

Mycket har hänt sedan start 2020. Hampus berättar att han tycker att de lyckats skapa världens bästa arbetsplats utifrån dagens behov.

– Idag är arbetsplatsen både lättare och mer stabil och vi har ett systerbolag som sköter all produktion. Ett av de första borden vi levererade var till Azelio i Göteborg och vi har kommit väldigt långt i utvecklingen sedan dess.

Vi frågar hur konkurrensen ser ut.

När det kommer till bord är det en del som tillverkar operatörsarbetsplatser. Det är därför vi utvecklar Wellier-boxen, för där finns det ingen som har liknande lösning. Det gör oss unika. Hampus Schäring.

– När det kommer till bord är det en del som tillverkar operatörsarbetsplatser. Det är därför vi utvecklar Wellier-boxen, för där finns det ingen som har liknande lösning. Det gör oss unika.

Och just den kombinationen verkar vara ett vinnande koncept. Hampus berättar att de känner av ett ganska stort tryck från kunder, gällande arbetsplatser i stort, men också i kombination Wellier-boxen.

– Vi har börjat leverera i Sverige och vi ser ett allt större intresse även utanför Sverige, som Europa och Nordamerika. Jag ser en god framtidstro för oss på företaget.

Företaget har inte funnits i mer än tre år, men med tanke på CDE:s framtida visioner och målet att skapa världens bästa produkt är det nog ett namn att lägga på minnet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094