23948sdkhjf

SootTech säljer ny teknik till Billerud Skärblacka

Stor potential för ekonomiska vinster är ett måste för nya investeringar när industrin befinner sig i lågkonjunktur. Med hjälp av ny teknik från cleantechföretaget SootTech ska Billerud Skärblacka spara sotånga och optimera panndriften.
SootTech har sålt sin HISS-teknik till bruket och inleder samtidigt ett samarbete kring den senaste produkten VooDoo.

SootTech är ett spetsföretag inom cleantech som säljer utrustning för ombyggnad och effektivisering av sotningssystem. Företaget har utvecklat två patentsökta produkter, HISS och VooDoo. HISS, High Impact Soot System, ökar sotningssystemens rengöringseffektivitet samtidigt som den kraftikgt minskar ångförbrukningen. VooDoo mäter stoftpåslag och rökgastemperaturer i pannans inre. Gemensamt är att de bidrar till utvecklingen av energibesparande teknik.

- Både HISS och VooDoo är framtagna utifrån gedigen erfarenhet av industriell sotning och panndriftsoptimering. Det är produkter som sparar pengar åt företagen, samtidigt som de är bidrag till utvecklingen av energibesparande teknik. Jag uppskattar att HISS-tekniken kommer att kunna spara högtrycksånga till ett värde av sju miljoner kronor per år för Skärblacka, säger SootTechs grundare Erik Dahlén.

Ordern på HISS-tekniken från Billerud Skärblacka är den första kommersiella ordern för företaget SootTech.

- Det känns jätteroligt att få den här ordern. Och det är en extra sporre för oss att detta är en av de få investeringar som Billerud som koncern gör under hela 2009. Det ser vi som ett erkännande för potentialen hos vår produkt, fortsätter Erik Dahlén.

SootTech och Billerud Skärblacka inleder även att ett samarbete kring mätutrustningen VooDoo. SootTech har från statliga Vinnova fått ett Forska och väx-bidrag på 470 000 kr för att göra en förstudie av den helt nya teknologin. Samarbetspartner blir Billerud Skärblacka, där en pilotinstallation av VooDoo kommer att tas i bruk för slutgiltig industrianpassning av produkten.

Källa: Soottech AB
Mer fakta om HISS
High Impact Soot System (HISS) är ett patentsökt system som ökar sotblåsarsystemens effektivitet i massabrukens sodapannor. Det är en unik lösning som utgår från sotblåsarnas och stoftets egenskaper för att uppnå maximal rengöringseffekt. Med hjälp av HISS kan man på en och samma gång öka rengöringseffekten med upp till 100%, samtidigt som man kan minska en normalstor pannas ångförbrukning med mer än 35 000 ton ånga per år. Detta motsvarar ett värde av sju miljoner kronor per år.

Den minskade ångförbrukningen innebär i sin tur stora mängder sparad energi, då ångan istället används för att generera värdefull grön el. Möjligheterna att radikalt minska energiförbrukningen gör HISS mycket intressant ur ett miljöperspektiv.

Mer fakta om VooDoo
VooDoo är en helt ny mätmetod för att mäta stoftpåslag och temperaturer i kraftpannors inre. VooDoo kan snabbt ge tillförlitliga besked om beläggningsproblematik som härrör från exempelvis skorstenseffekt eller bränsleproblem. Till skillnad mot befintlig mätutrustning på marknaden, där en mätare placeras vid pannväggen, kan VooDoo ge exakta besked om vad som händer i pannans centrum.

Mer om Soottech
Soottech AB är ett innovationsföretag inom cleantech. Soottech utvecklar och säljer utrustning för ombyggnad och effektivisering av sotningssystem inom massa- och kraftindustrin. Företaget har utvecklat två patentsökta produkter, HISS och VooDoo. Företaget grundades 2007. Bolaget är startat tillsammans med Chalmers Innovation.

Mer om Chalmers Innovation
Chalmers Innovation är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator. Chalmers Innovation har sedan 1999 utvecklat över 80 teknikbaserade tillväxtföretag och startar kontinuerligt 8-10 nya företag varje år. Dessa bolag har gemensamt attraherat över 800 miljoner kronor.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.094