23948sdkhjf

Minskad orderingång för svensk industri

Orderingången sjönk under årets första månad
Orderingången till svensk industri inledde 2013 med en nedgång med 3,1 procent i januari jämfört med december i säsongrensade tal. Vid en jämförelse mellan januari och motsvarande månad föregående år, minskade orderingången med 5,4 procent i kalenderkorrigerade tal.

Negativ utveckling
Bland industrins delbranscher visade majoriteten negativ utveckling. Industrin för metallvaror och industrin för elapparatur utvecklades svagast medan annan transportmedelsindustri gick starkast. Under den senaste tremånadersperioden, november 2012-januari 2013, minskade den totala orderingången med 0,1 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, augusti-oktober, i säsongrensade tal.

Till skillnad från förra månaden uppvisade både hemma- och exportmarknaden negativ utveckling i januari jämfört med december med nedgångar på 2,3 respektive 3,6 procent. Under den senaste tremånadersperioden ökade dock orderingången till exportmarknaden med 0,7 procent jämfört med föregående tremånadersperiod. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden uppvisade en nedgång med 1,4 procent.

På årsbasis inleddes det nya året med en sjunkande orderingång. I januari sjönk den med 5,4 procent jämfört med samma månad föregående år i kalenderkorrigerade tal. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden gav en nedgång på 8,0 procent och för exportmarknaden en nedgång på 3,5 procent.

Uppgifterna för januari är preliminära. Sedan föregående publicering har Industrins leverans- och orderläge bytt basår till 2010 = 100, vilket ger revideringar som inte är jämförbara med föregående publicering.

Industrins leveranser minskade
Industrins totala leveranser minskade med 1,4 procent i januari jämfört med december i säsongrensade tal. Motsvarande jämförelse uppdelat på hemma- och exportmarknaden visade en minskning på 1,8 respektive 1,2 procent.

På årsbasis minskade de totala leveranserna med 6,9 procent i kalenderkorrigerade tal. Uppdelat på hemma- och exportmarknaden visade motsvarande jämförelse nedgångar på 8,4 respektive 5,9 procent.

Uppgifterna för januari är preliminära. Sedan föregående publicering har Industrins leverans- och orderläge bytt basår till 2010 = 100, vilket ger revideringar som inte är jämförbara med föregående publicering.
Läs mer om: SCB
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.845