23948sdkhjf

Stora exportföretag ser dystert på ekonomin

Exportföretagens finansiella situation har försvagats i såväl nuläge som på tolv månaders sikt.

Försvagningen syns hos både stora och små företag. De stora företagen har dock en mer dyster syn på sin finansiella situation än små, skriver Exportkredit, SEK, i sin barometer för december 2022.

Barometern besvaras två gånger årligen av cirka 200 exportföretag med en exportvolym på minst 25 miljoner kronor samt en exporthandel på minst 50 procent. Urvalet görs slumpmässigt av SCB och resultatet är statistiskt säkerställt.

Sett till företagens finansiella situation tror 28 procent att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmaste året, vilket är en minskning mot 46 procent i våras.

35 procent av de svarande bolagen räknar med att deras likviditetssituation under 2023 kommer att stärkas, vilket är en liten försvagning jämfört med mätningen våren 2022, då 41 procent ansåg detta.

36 procent av exportföretagen räknar med en ökad orderingång under det närmaste året, vilket är en minskning jämfört med våren 2022, då andelen var 50 procent.

Vart tredje exportföretag räknar med en ökad exportorderingång det närmaste året, vilket är färre jämfört med mätningen våren 2022 då vartannat företag ansåg detta.

Svensk Exportkredit (SEK)

Statligt bolag som finansierar exportföretag, deras underleverantörer och internationella köpare av svenska varor och tjänster. Finansiering från SEK ger företagen möjlighet att växa och bidrar till jobb och tillväxt i Sverige.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.083