23948sdkhjf

Klartecken för vanadingruva

Det hör inte till vanligheterna att en helt ny gruva får miljötillstånd i Sverige men företaget Svenska Vanadin har efter många år lyckats få igenom sin ansökan och kan nu förbereda brytning. Vi har talat med Christer Holmgren vid bolaget.

– Vi har jobbat med det här i tio år och vänt på varje sten och det har gett resultat, säger Christer Holmgren i en intervju med oss.

Han är styrelsemedlem för företaget Svenska Vanadin, ett privat bolag som helt nyligen efter drygt tio års arbete fått ett miljötillstånd för en helt ny gruva med fokus vanadin i Bricka i Hudiksvalls kommun.

– Det är en enorm lättnad att ha kommit så här långt.

Redan 2010 lämnade Svenska Vanadin in sin första miljöansökan men den avvisades av miljödomstolen 2015 och bolaget fick börja om med en ny ansökan som lämnades in 2017. Sedan kom covid vilket bland annat innebar att huvudförhandlingen fick skjutas upp. Annat som gjort att det tagit lång tid är att myndigheterna har begärt mer tid för att yttra sig. Christer Holmgren tycker att det märks en resursbrist hos myndigheterna men även att de ibland ställer frågor som är utanför deras expertområde. Även bolaget har begärt mer tid för att svara på de frågor som kommit upp under resans gång.


Christer Holmgren är styrelseledamot i det privata bolaget Svenska Vanadin. Foto: Svenska Vanadin

Vanadin används som legeringsmetall i stål och aluminium, legeringar som sedan används inom bland annat fordons-, flyg- och försvarsindustrin. Den kan även ingå i vissa typer av batterier vilket gör att intresset för metallen ökat de senaste åren.

Enligt Christer Holmgren finns det varken i Europa eller Nordamerika någon gruva som har vanadin som primärprodukt, däremot kan vissa gruvor få ut vanadin när de egentligen bryter malm för andra metaller. Istället importerar Europa i princip allt vanadin. De största producenterna är Kina och Ryssland med tillsammans cirka 75 procent.

Svenska Vanadin är egentligen ett prospekteringsbolag som drivit frågan om att få miljötillstånd. Att de nu fått tillståndet betyder inte att gruvan kan starta omedelbart. Nu ska bolaget istället skapa ett samarbete med någon gruvoperatör som kan genomföra brytningen. En annan fråga är att lösa den slutliga finansieringen.

– Jag tror att finansieringen kommer bli lättare än att hitta rätt operatör. Vi har fört dialog med ett antal operatörer genom åren men det är ju svårt att ha en konkret diskussion innan man har tillståndet.


Vid Långmyrsjön finns en annan fyndighetet som bolaget vill bryta i framtiden men här har man inte fått tillstånd än. Foto: Svenska Vanadin

Christer Holmgrens förhoppningar är att verksamheten är igång om ungefär fem år. Malmkroppen är ca 1 km lång och ca 150 m bred och går i västsydvästlig riktning. Genomförda borrningar indikerar att malmen tar slut ca 70 m under markytan. Bolaget har fått tillstånd att i dagbrott bryta och förädla 1 miljon ton malm per år och med den brytningstakten räknar Christer Holmgren med att fyndigheten räcker 15–20 år.

I närheten finns sedan ytterligare en fyndighet och skulle bolaget få tillstånd bryta även där blir den totala produktionstiden snarare 30–40 år.

– Det är ingen jättefyndighet men vi har en betydligt högre halt vanadin än många andra gruvor. Tittar vi till vanadininnehållet så är det ett par tusen ton rent vanadin per år och det är bra. Malmen innehåller också väldigt lite föroreningar och är lätt att bryta till en rimlig penning.

Med hög halt menar han 0,3 procent. Malmen innehåller också 20 procent järn.

– Med de priser vi har nu står järnet och vanadinet för ungefär hälften var av värdet.

Malmen innehåller, till skillnad från många andra gruvor, ingen fosfor vilket underlättar förädlingen av malmen till rent vanadin.Att starta en ny gruva sker sällan utan synpunkter från allmänhet eller myndigheter, inte heller i detta fall. Länsstyrelsen yttrade sig över miljöansökan och ansåg att den borde avslås på grund av brister. En rad boende och föreningar har också lämnat in kritiska synpunkter.

– Det som har varit den stora frågan handlar om vatten. Där har vi anpassat verksamheten för att minimera mängden vatten vi använder. Sen har vi också kunnat visa att läckagevattnet från dammen inte ställer till någon skada. Vi når alla miljökvalitetsnormer och vi kommer samarbeta med länsstyrelsen som kommer att vara kontrollmyndighet.

Tillståndet har överklagats av privatpersoner, kommunen samt länsstyrelsen till Mark- och miljööverdomstolen, för att de ska ta upp ärendet krävs dock först prövningstillstånd.

– Sen är det självklart att folk är rädda och nervösa för en verksamhet i sitt område som har en potentiell påverkan på deras vatten, säger Christer Holmgren till oss.

Han hoppas också att de ska kunna visa att en ny gruva också är värdefull för det omkringliggande samhället. Bland annat räknar de med att anställa 75–100 personer när gruvan kommer igång, sedan tillkommer det ju även indirekta arbetstillfällen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.093