23948sdkhjf

Metall mest klimatnytta vid materialåtervinning

En ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att användningen av återvunnet byggmaterial ger stora utsläppsminskningar. Materialåtervinning av metall gjorde mest nytta för klimatet. Det framgår i ett pressmeddelande.

Ungefär en tredjedel av det avfall som finns i Sverige, kommer från bygg- och anläggningssektorn, exklusive gruvavfall. På uppdrag av Återvinningsindustrierna har IVL Svenska Miljöinstitutet granskat hur mycket koldioxid som kan sparas i byggbranschen genom användningen av återvunna material.

Viveke Ihd, vd på Återvinningsindustrierna, kommenterar undersökningen i ett pressmeddelande:

– Att använda återvunnet material i stället för nya innebär i princip alltid minskade koldioxidutsläpp. Den här rapporten gör det enklare för aktörer i branschen att räkna ut klimatbesparingen som det återvunna materialet innebär. Förhoppningsvis kan rapporten inspirera byggsektorn till att prioritera användning av återvunnet material och därmed minska utsläppen rejält.

Jurate Miliute-Plepiene som är projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet berättar om fördelen med återvunnet material.

– Materialåtervinning av till exempel metaller kräver mindre energi än produktion från jungfruliga råvaror. Om man använder återvunna material sparas därmed stora mängder energi vilket kan minska de totala klimatutsläppen per vikt.

Undersökningen visar att avfallstransporterna generellt, har ganska liten påverkan på de sammanlagda utsläppen per ton insamlat avfall. Gällande aluminium går det att köra materialet två gånger jorden runt innan materialåtervinningen övergår från klimatnytta till att påverka klimatet.

– Att använda återvunnet material när det är möjligt måste bli en självklarhet, inte minst för upphandlare, arkitekter, fastighets- och byggföretag. Inom återvinningsindustrin vill vi se en utökad sortering till återvinning av alla byggmaterial, inte minst när det gäller gips, mineralull och olika plaster. För dessa material är utsorteringen fortfarande otillräcklig, säger Viveke Ihd i pressmeddelandet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.191