23948sdkhjf

Boliden Bergsöe vill utöka verksamheten

Boliden Bergsöe som tillverkar bly och blylegeringar vill utöka produktionen i Landskrona. Vi har varit i kontakt med bolaget för att höra mer.

Boliden Bergsöe med säte i Landskrona är Nordens enda sekundära smältverk för bly och en av Europas största återvinnare av förbrukade blybatterier. De tillverkar bly och blylegeringar samt har tillstånd för mottagning och lagring av bly. Bolaget planerar nu att ansöka om nytt tillstånd för utökad produktion till en maximal mängde av 65 000 ton bly och blylegeringar per år. Vi kollade med Mårten Strömberg, miljö-, kvalitets- och laboratoriechef.

– Vi är nordens enda återvinningsanläggning för bly från blybatterier och vi återvinner även blyskrot från andra källor. Vi har en utmaning i att kunna möta både våra kunders behov av återvunnet bly och även i att möta våra leverantörers behov av att få en säker och miljöriktig avsättning för de insamlade batterier som de samlar in från främst Sverige, Danmark, Norge och Finland, säger Mårten Strömberg till oss. 

Han berättar att bolaget har en pågående investering, på totalt cirka 80 miljoner kronor, i en avsvavlingsanläggning för att minska utsläppen av svaveldioxid och koldioxid till luft med ca 90 respektive 15 procent.

– Förutom flera ytterligare miljöförbättringar som minskad användning av järn och koks och minskad mängd avfall från verksamheten, resulterar avsvavlingssteget att kapaciteten i anläggningen ökas och vi önskar med ansökan om utökat miljötillstånd kunna få möjlighet att nyttja denna ökade kapacitet. Avsvavlingsanläggningen räknar vi med kommer tas i drift sista kvartalet 2023.  

Vi passar på att fråga hur mycket de får producera idag.

–I nuläget har vi ett tillfälligt tillstånd som är giltigt till slutet av oktober 2023 att producera 55 000 ton per år. Detta är en tillfällig 3-årig ökning från vårt grundtillstånd som tillåter produktion av 50 000 ton per år. Bolagets förhoppning är att tillståndsprocessen för utökning till 65 000 ton per år ska vara avslutad innan eller i tät anslutning till att det tillfälliga tillståndet går ut i oktober 2023, säger Mårten Strömberg till oss. 

Resan mot nytt tillstånd har precis börjat och Boliden ska nu inleda samrådsmöten med myndigheter och allmänhet som kan bli berörda. 

Den utökade verksamheten kommer att bedrivas i befintlig anläggning och innebär en ökad råvaruhantering samt ökad vatten- och energianvändning. Dessutom ökar antalet transporter. 

Bolaget räknar med att för utsläpp till luft och vatten kan dagens villkor fortsätta gälla, men för vissa parametrar kan det bli lägre halter än idag. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.168