23948sdkhjf

Uppdaterad: Försvaret ändrar sig om H2 Green Steel

Det kom en ny promemoria från bolaget. Enligt den tvärvänder militären och ser inga hinder för bygget, skriver Dagens industri.

Som vi tidigare berättat ska Försvarsmakten ha skickat dokument till Mark- och miljödomstolen om att de motsätter sig byggnadstillstånd för H2 Green Steels bygge av stålverk i Boden.

Anledningen skulle enligt Dagens Nyheter – som tagit del av dokumenten vara att området är av riksintresse för totalförsvaret vilket riskerar skadas. En utredning bedömdes ta 2,5 år.

Läs också: Försvarsmakten kan sinka H2 Green Steel i 2,5 år

Nu ska ett nytt yttrande lämnats in till Mark- och miljödomstolen där det står att ett tillstånd för uppförande och drift av ett nytt stålverk samt yrkad byggnadsdom kan meddelas, skriver Dagens industri och citerar vidare:

Försvarsmakten bedömer sammantaget att en byggnadsdom kan meddelas utan att medföra påtaglig skada på riksintresse. 

Vi har sökt Försvarsmakten och får svar från Infrastruktursavdelningen:

Var för har Försvarsmakten ändrat sig? Hur kunde ett nytt beslut fattas så snabbt?

– Försvarsmakten har redan tidigare, i avgränsningssamrådet,  kommunicerat att vi ser att det på sikt finns en lösning där etableringen inte hamnar i konflikt med försvarsintresset.  När vi lämnade vårt tidigare yttrande som gällde själva byggnadsdomen, det vill säga att arbeten kan påbörjas redan under sommaren, var vi inte säkra på att bolagets ambitiösa tidsplan skulle vara förenlig med vårt intresse, skriver de i ett mejlsvar till oss och fortsätter:

– Sedan dess har dels vår egen planering kommit längre och vi har från bolaget fått ett förtydligande gällande de åtgärder man planerar de första 18 månaderna. Vi har konstaterat att en etablering och en byggnadsdom inte påverkar försvarets riksintresse negativt under de förutsättningar som vi meddelat Mark- och miljödomstolen.

Innebär detta att Försvarsmakten ger grönt ljus för H2 Green Steels planerade anläggning i Norra Svartbyn?

– Ja, utifrån att de villkor vi meddelat omhändertas.

Kan beslutet komma att ändras igen?

– Försvarsmakten har lämnat in sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen och avser inte inkomma med något ytterligare.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.14